Main content

Netwerk HET is een initiatief van de ervaringsdeskundigen van de diverse organisaties. Zij die echt weten waar het om draait en wat belangrijk is. Na aanhaking bij het programma Nieuwe wegen ggz en opvang gaan de organisaties de samenwerking verder verstevigen. Dit gaan de organisaties bewerkstellingen door structureel bij elkaar te komen en elkaar adequaat op de hoogte te houden.

Netwerk HET biedt voor inwoners van Twente een volledig palet in aanbod en pakt, daar waar het passend is projecten op. Daarbij maakt het netwerk zoveel mogelijk verbinding met organisaties die zich bezighouden met Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Door deze aanpak is het netwerk een plek waar gemeenten en wijkteams veel informatie kunnen vinden over wat er al is en wat er nodig is in de ggz en verslavingszorg.

  • Deel deze pagina: