Main content

Noorderlicht-GGZ is een nieuwe, kleinschalige GGZ-zorgaanbieder, gevestigd in de stad Groningen, die ambulante behandeling biedt aan volwassenen. Ons aanbod bestaat uit kortdurende generalistische basis GGZ en specialistische GGZ voor cliënten met langdurige psychiatrische problematiek.

De doelstelling van Noorderlicht GGZ is om kwalitatief goede behandeling en (maatschappelijke) activering aan te bieden met als resultaat dat de zorgbehoefte van cliënten structureel verminderd wordt.

We willen in samenhang met de individuele behandeling aandacht besteden aan de omgeving van de cliënt: woonbegeleiding, het netwerk erbij betrekken, activering en/of arbeidsre-integratie of dagbesteding. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met de cliënt.

  • Deel deze pagina: