Veel gezochte termen

Sociale kaart

Adres:
Amerbos 187-189
1025 ZC,Amsterdam
020 219 51 70
Website:
Email:
hetrespijthuis@hvoquerido.nl

Respijthuis Amerbos

Ieder mens is uniek, bij het Respijthuis Amerbos iedereen welkom met een gedragsproblematiek of verstandelijke/lichamelijke beperking. Iedereen heeft recht op een plaats waar hij of zij zich prettig/nuttig kan voelen.

Respijthuis Amerbos biedt uitkomst voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid die het thuis even niet redden. In Respijthuis Amerbos kunnen onze gasten uitrusten en op adem komen. Zij kunnen hier gedurende korte tijd verblijven en deelnemen aan verschillende herstelbevorderende activiteiten. Er is plaats voor 10 gasten. Hun verblijf kan variëren van enkele dagen tot twee weken.

Respijthuis Amerbos is er voor Amsterdammers vanaf 18 jaar met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Zij wonen zelfstandig, al dan niet met hulp van naasten of professionele ondersteuning. Mensen kunnen een beroep doen op het respijthuis als zij het thuis om uiteenlopende redenen even niet redden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het netwerk (mantelzorg) is tijdelijk niet beschikbaar (bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of overbelasting);
  • Het wijkteam in de eigen woonsituatie kan tijdelijk onvoldoende ondersteuning bieden;
  • Ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis. (Het overlijden van een dierbare, een scheiding, ontslag of een ernstig conflict.

Bovenstaande situaties kunnen het evenwicht tijdelijk verstoren waardoor eventueel aanwezige hulp even niet toereikend is. Om te voorkomen dat iemand zichzelf steeds meer afzondert en/of een opname dreigt, biedt Respijthuis Amerbos uitkomst.