Veel gezochte termen

Sociale kaart

RIBW VV ZO logo
Adres:
Velperweg 11
6824 BC,Arnhem
Website:

RIBW AVV

RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan volwassenen en jongeren vanaf 11 jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. We werken samen aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is. Dit doen we samen, op basis van wat de cliënt kan en wil.

Visie
Een belangrijk uitgangspunt in het werk van RIBW AVV is dat mensen met een psychische aandoening recht hebben op een volwaardige plek in de samenleving. We zoeken daarin steeds de verbinding met de kracht en mogelijkheden van cliënten. Het herstelproces van cliënten staat centraal in onze werkwijze.

Onze kernwaarden
Vier kernwoorden typeren RIBW AVV:

  • Zelf: staat voor eigenheid en eigen kracht, dat wat we in ieder persoon waarderen
  • Samen: drukt onder andere uit hoe bewust we zijn van de meerwaarde van samenwerking in het belang van de cliënt
  • Stabiliteit: geeft de stevigheid weer die in de basis nodig is. Het zijn woorden die voor iedereen een eigen klankkleur hebben.
  • Ontwikkeling: gaat over ons verlangen om niet stil te staan, maar te blijven zoeken naar mogelijkheden om onszelf/onze dienstverlening te verbeteren.

Ons motto: Zijn wie je bent
Wij zijn ervan overtuigd dat wie werkt vanuit waarden, altijd naar de mens blijft kijken. De mens achter de cliënt, de mens achter de samenwerkingspartners en de mens achter de collega. We werken vanuit de verbinding met de ander. In het contact met de ander kunnen zijn wie we zijn. Protocollen, handboeken en afspraken zijn hulpmiddelen, ons gezond verstand is leidend.