Veel gezochte termen

Sociale kaart

Adres:
Droogbak 1d
1013 GE,Amsterdam
020 531 76 00
Website:
Email:
info@deregenboog.org

Stichting de Regenboog

De Regenboog stimuleert mensen in sociale armoede. De thema’s waar De Regenboog zich mee bezig houdt zijn: Armoede, eenzaamheid, dak- en thuislozen,  re-integratie, verslaving & psychiatrie en internationale samenwerking.

De droom van Stichting de Regenboog:

Wij dromen van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken. Waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.

De Regenboog is een organisatie die vrijwilligers inzet “om kwetsbare Amsterdammers opvang en structuur te bieden, eenzaamheid tegen te gaan en het  sociale netwerk te versterken. Wij stimuleren de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. De Regenboog Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt, is onze betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede. Wij zijn mensen onder elkaar.