Main content

De Stichting IPC (Stichting ter Bevordering van Integratie, Participatie en Communicatie) is in oktober 1999 opgericht met de doelstelling activiteiten te ontplooien ten behoeve van integratie, participatie, betrokkenheid, solidariteit en communicatie van mensen in de samenleving.

Naast het verwerven, overdragen en implementeren van subjectwetenschappelijke en handelingsgerichte kennis tracht de stichting op basis van haar statuten onder andere haar doel te verwezenlijken door het Multiloog®-project te ondersteunen en de ontwikkeling en implementatie ervan te bevorderen. Multiloog®-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijkse leven met een ander wil delen.

Tijdens Multiloog – bijeenkomsten wisselen de deelnemers vanuit hun verschillende achtergronden ervaringen uit met psychisch lijden (zoals angsten, fobieën, psychosen, depressies).

  • Deel deze pagina: