Main content

Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid.

KernKracht komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak-en thuislozen binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie van deze doelgroep te versterken. Binnen KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Stichting KernKracht biedt:

 • Een herstelwerkplaats
 • Project ervaringsdeskundigheid met intervisie Ed
 • Crisiskaartconsulenten
 • Onafhankelijke clientondersteuning Wmo (regio midden-Holland) en Wlz (Zuid Holland)
 • Een straatadvocaat
 • ExpEx (jonge ervaringsdeskundigen)
 • Wwerkervaringsplekken
 • Werk-Fit trajecten
 • Maatjesproject
 • Herstelgroepen
 • Trainingen
 • Deel deze pagina: