Main content

Stichting Labyrint-in-Perspectief (LiP) is er voor directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Ook voor degenen die als gevolg daarvan zelf psychische problemen hebben ontwikkeld.

LiP biedt deze doelgroep ondersteuning door:

1. Lotgenotencontact:
Op verschillende manieren bieden ze ‘familie van’ de mogelijkheid om in contact te komen met andere familie van, zodat zij steun hebben van en leren aan elkaar.

Ervaringsdeskundige vrijwilligers hebben bij het lotgenotencontact een voortrekkersrol. Zij bieden:

– Telefonische ondersteuning voor vragen om hulp, advies of meedenken
– Ondersteuning per e-mail voor vragen om hulp, advies of meedenken
– Forum voor online lotgenotencontact
– Contactgroepen voor i.r.l. lotgenotencontact

2. Belangenbehartiging
LiP werkt actief samen met andere organisaties aan een goed familiebeleid in de ggz. Zij wil dat familieleden vanzelfsprekend betrokken worden bij ggz-behandelingen. Tevens dat hulpverleners standaard gaan vragen naar eventuele kinderen, als iemand zich meldt met psychische problemen.

3. Voorlichting
LiP verzorgt regelmatig informatiestands of sprekers op congressen, colleges voor aankomende hulpverleners en wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen aan boeken. Ook geeft LiP publicaties uit. Op die manier probeert LiP zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de positie van familieleden van mensen met psychische problemen.

  • Deel deze pagina: