Main content

Cliëntenorganisatie voor mensen met psychische, psychosociale of verslavingsproblematiek:

 • Inloophuis Psychiatrie
 • Lotgenotengroepen
 • Herstelcursussen
 • Scholingsaanbod ervaringsdeskundigheid
 • (Lerend) vrijwilligerswerk
 • Steun- en informatiepunt
 • Crisiskaart
 • Cliëntondersteuning
 • Voorlichting
 • Belangenbehartiging
 • Beleidsadvisering
 • Deel deze pagina: