Veel gezochte termen

Sociale kaart

Stichting_Lumen_Logo
Adres:
Hooigracht 12-14
2312 KS,Leiden
Website:

Stichting Lumen Holland Rijnland

Cliëntenorganisatie voor mensen met psychische, psychosociale of verslavingsproblematiek:

 • Inloophuis Psychiatrie
 • Lotgenotengroepen
 • Herstelcursussen
 • Scholingsaanbod ervaringsdeskundigheid
 • (Lerend) vrijwilligerswerk
 • Steun- en informatiepunt
 • Crisiskaart
 • Cliëntondersteuning
 • Voorlichting
 • Belangenbehartiging
 • Beleidsadvisering