Main content

Stichting MEE gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. Samen met u zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving.

Stichting MEE biedt ondersteuning voor mensen die last hebben van een verstandelijke (of lichamelijke) beperking, of autisme. Ondersteuning en advies op het gebied van wonen, sociale contacten, weerbaarheidstraining, sociale vaardigheden.

Ons ideaal is een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.

  • Deel deze pagina: