Main content

Een training om ervaring en levenswijsheid en de wens om als ervaringsdeskundige te gaan werken in te zetten te verwezenlijken. Waar kunnen reflecteren op de eigen geschiedenis en verhalen van anderen kunnen aanhoren, kunnen luisteren naar anderen, belangrijke voorwaarden zijn.

    • Bent u (ex)cliënt van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg of de maatschappelijke opvang?
    • Wilt u zich op professionele wijze inzetten voor cliënten in de gezondheidszorg vanuit ervaringsdeskundig perspectief?

Dan is het Traject Opleiding ErvaringsDeskundigheid wellicht iets voor u. Een vooropleiding is niet nodig. Het gaat om ervaring en levenswijsheid en de wens om als ervaringsdeskundige te gaan werken; belangrijke voorwaarden zijn: kunnen reflecteren op de eigen geschiedenis en verhalen van anderen kunnen aanhoren zonder die mee naar huis te nemen, kunnen luisteren naar anderen.

Een andere voorwaarde voor het volgen van de opleiding is dat je minimaal 8 uur vrijwilligerswerk doet in de zorg, in de psychiatrie, de verslavingszorg of de dak- en thuislozen opvang.

  • Deel deze pagina: