Main content

Wij behandelen en begeleiden mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen en werken nauw samen met cliënten en familie of naasten aan herstel en maximale deelname aan de samenleving. Alles vanuit het motto ‘herstel is haalbaar’.

Vincent van Gogh biedt een breed palet aan zorg en ondersteuning vanuit meerdere locaties en zo veel mogelijk gebaseerd op zorgprogrammering. Onze zorg kan onderverdeeld worden in: outreachend, poliklinisch, klinisch en topreferent.

Een oplossing zit niet altijd in pillen of een opname. We nemen de ruimte voor niet-medische oplossingen, techniek en virtuele kansen. Want ook techniek kan enorm helpen. Daarom bedenken we nieuwe zorgconcepten, organiseren onszelf in wendbare eenheden en zoeken we hechte samenwerking – binnen én buiten de zorg.

Hier werken we komende jaren aan:
1.            eigen regie van de cliënt: zelf aan het roer
2.            persoonsgerichte zorg: wat voor jou werkt
3.            zorg bij de cliënt thuis: daar waar het hoort
4.            toegang tot de specialistische zorg: snel wanneer het moet
5.            samenwerking in de keten: niet zonder elkaar

  • Deel deze pagina: