Veel gezochte termen

Sociale kaart

Adres:
Achter Oosteinde 9-11
1017 WT,Amsterdam
020 590 12 00
Website:
Email:
vip@mentrum.nl

VIP Amsterdam

VIP Amsterdam (Vroege Interventie Psychose) onderdeel van Mentrum, draagt zorg voor alle jongvolwassenen met een eerste psychose in Amsterdam.

De VIP- teams werken volgens de ACT-methodiek en bieden geïntegreerde behandeling en begeleiding op psychiatrisch, sociaal, medisch, financieel en maatschappelijk vlak. De teams werken vraag gestuurd, en sluiten zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de cliënt.