Main content

VIP staat voor Vroege Interventie Psychose. Wij richten ons op jongeren van 18 tot 35 jaar met een recente of huidige psychose die wonen in de regio Zuid-Kennemerland, Amstelland of de Meerlanden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdige en intensieve zorg bij psychose schade op lange termijn voorkomt en een gunstige invloed heeft op het verloop van de psychose. We bieden intensieve hulp op meerdere terreinen van het dagelijkse leven zoals scholing/opleiding, familiebegeleiding, dagbesteding en inkomen/financiën. Alle hulp die belangrijk is bij de behandeling van een psychose, is bij ons aanwezig in één team. Ieder teamlid heeft een eigen deskundigheid. Daardoor krijg je te maken met verschillende mensen.

  • Deel deze pagina: