Main content

Een Vriendenhuis is een eigentijdse combinatie van zorghotel en activiteitencentrum, waar mensen met een psychische en/of sociale beperking de middelen krijgen om, naar vermogen en met hun beperking, te kunnen meedoen in de samenleving. Deze gemeenschappen zijn daardoor oefenplaatsen voor duurzame maatschappelijke participatie.

Voor de hotelgasten is het zorghotel een laagdrempelig en goed toegankelijk hotel met mogelijkheden om te overnachten, te ontbijten, te lunchen en de avondmaaltijd te gebruiken. Het Vriendenhuis wil veiligheid bieden en ontspanning, een time-out, gevoel voor eigenwaarde, een niet veroordelende omgeving en een luisterend oor. Naast een hotel wil het Vriendenhuis  ook een inloopplek zijn voor mensen uit de buurt.

Voor de klanten, die gaan werken in het zorghotel, biedt het Vriendenhuis vele werkzaamheden zoals werk in de administratie, de keuken, bij de receptie, gastheer en gastvrouw zijn, het  management, facilitaire zaken en de hulpverlening, enz. Al deze werkzaamheden bieden mogelijkheden om in deeltijd en naar draagkracht te experimenteren met nieuwe rollen, uitdagingen en vaardigheden, op basis van kwaliteiten en rekening houdend met de kwetsbaarheden.

De meeste, betaalde en onbetaalde, medewerkers van het Vriendenhuis zijn mensen met ervaringen in de psychiatrie, die werkervaring op willen doen of een betekenisvolle dagbesteding zoeken.

Het Vriendenhuis is een oefen- en stageplek voor medewerkers, maar heeft ook een echte hotelfunctie.
Voor de begeleiding van het werk wordt een passende financiering gezocht, via de AWBZ, via de gemeente, de WMO, via het UWV, al dan niet via een Persoonsgebonden Budget. In het  riendenhuis is de vraag van de individuele klanten sturend en worden de projecten en activiteiten gerund door de deelnemers zelf. Vriend GGZ ontwikkelt Vriendenhuizen en werkprojecten in onder andere Enschede, Arnhem, Velp, Obdam en Amsterdam.

Folder Vriendenhuis Velp

  • Deel deze pagina: