Main content

Wij werken met een complexe doelgroep. Onze cliënten vinden vaak geen aansluiting meer binnen het traditionele zorgaanbod of zijn zelfs getraumatiseerd door de hulpverleningstrajecten die ze in het verleden hebben doorlopen.

Daarnaast zijn ze in de regel het vertrouwen in hulpverlening, het systeem en de overheid ergens onderweg kwijtgeraakt. Onze doelgroep heeft vaak moeite om zich op een juiste manier te verwoorden of in contact te blijven wanneer de situatie hier om vraagt en is hierdoor over het algemeen niet bij machte de weg te vinden binnen hulpverleningsland en hun ondersteuningsbehoefte op adequate wijze kenbaar te maken.

Ieder mens heeft behoefte aan een veilige plek waar hij of zij zich thuis kan voelen. De meeste mensen vinden die plek in hun directe omgeving, bij hun partner, in het gezin of de familie, of binnen een ander sociaal netwerk. Helaas zijn er nog steeds mensen die dit in al hun anonimiteit moeten ontberen. Younger at heart beschouwt hen als mensen in kwetsbare posities. Wij laten deze mensen niet los, zelfs als zij door tal van oorzaken onaangepast en onvoorspelbaar gedrag vertonen. Vaak hebben ze diverse hulpverleningstrajecten doorlopen zonder effect. Dit wordt ook wel de “entry-exit paradox” genoemd: Het gedrag dat ertoe leidt dat je ergens recht op hebt, heeft vaak tot gevolg dat je van die diensten wordt uitgesloten.

Mensen die boos zijn en onaangepast of extreem gedrag vertonen verliezen daarmee niet hun recht op zorg. Zij hebben onze hulp juist hard nodig. Wij bieden hen laagdrempelig en langdurig zorg waarbij vertrouwen en tijd van cruciaal belang zijn.

Door zorg consequent en radicaal te zien als relationeel, door te zijn met degene die zorg behoeft, kun je gaan zien en begrijpen wat je voor deze persoon kunt doen en wie je daarbij voor hem of haar kunt zijn. Op deze wijze biedt Younger at heart deze mensen een basis voor goede zorg.

Lotje Lomme is gewaardeerd familielid, luisterend oor voor vrienden, hardloopster en docent. 

Meer lezen van Lotje?

  • Hier vind je al haar blogs

Enkele verhalen uit de serie ‘Verhalen van buiten’ van Lotje zijn:

  • Deel deze pagina: