Main content

Vanuit Zelf Regie Coaching Land van Cuijk! bieden opgeleide ervaringsdeskundigen kortdurende ondersteuning aan mensen met psychische, psychosociale en maatschappelijke vragen en problemen.

Vanuit dit project bieden opgeleide ervaringsdeskundigen kortdurende ondersteuning aan mensen met psychische, psychosociale en maatschappelijke vragen en problemen.

Ervaringsdeskundige Zelf Regie Coaches van Stichting Door en Voor bieden tijdelijke ondersteuning aan inwoners van Boxmeer, Cuijk en omgeving. Zij bieden een luisterend oor en helpen mensen bij het verhelderen van hun vragen, het vinden van oplossingen en het opbouwen van een sociaal netwerk. Zelf Regie Coaches zijn er voor mensen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan meer sociale contacten of activiteiten. Maar ook als mensen de stap naar hulpverleners te groot vinden of zich juist niet gehoord voelen door de reguliere hulpverlening.

Andere voorbeelden zijn: niet geaccepteerd worden door buren, passende zorg zoeken, informatie nodig hebben over praktische zaken of ondersteuning bij het aanvragen van een PGB of financiële toeslag.

De werkwijze van de ervaringsdeskundige Zelf Regie Coaches is gebaseerd op de herstelvisie: mensen bepalen zélf hoe zij hun leven invullen, houden zelf de regie en werken vanuit hun eigen kracht. Stichting Door en Voor werkt samen met bestaande organisaties, aanvullend aan het bestaande hulp- en ondersteuningsaanbod.

  • Deel deze pagina: