Main content

Binnen zelfregiecentra kunnen mensen die zich daardoor aangesproken voelen, activiteiten ontwikkelen op een zeer breed gedefinieerd werkveld. In Zelfregiecentrum Venlo is bijvoorbeeld sprake (geweest) van activiteiten op de gebieden reïntegratie, dagbesteding, vrijwilligerswerk, coaching en stimulering van zelfstandig ondernemingsschap en dienstverlening in het kader van WMO en AWBZ.

  • Deel deze pagina: