flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
Groepscoaching voor professionals met psychosegevoeligheid * PsychoseNet.nl

Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Groepscoaching voor professionals met psychosegevoeligheid

Stichting Van de Wereld helpt mensen op weg die van de wereld zijn om de wereld weer in te gaan. Dat doet de stichting middels het aanbieden van coaching, welke specifiek gericht is op de combinatie van psychosegevoeligheid èn ambities.

Als je (een) psychose(s) meegemaakt hebt, sta je voor een extra uitdaging in je carrière.

Het is een uitgesproken vaardigheid om daar handig en slim mee om te gaan in relatie tot werk.

Zonder expliciet in te gaan op de specifieke geschiedenis van deelnemers, beoogt Van de wereld hen te begeleiden in het proces om weer (of meer) achter zichzelf en hun eigen waarden te gaan staan. Dit vergemakkelijkt het maken van keuzes en beslissingen op basis van datgene wat bij hen past, en helpt bij het vinden van een strategie die werkt. Dit in tegenstelling tot het nemen van stappen die voortvloeien uit het idee dat er ‘iets mis’ zou zijn. Dat laatste isoleert, ontneemt inspiratie, en belemmert groei.

Mensen zijn hyper-sociale wezens. Onze hersenen zitten dusdanig in elkaar dat we elkaars aanwezigheid nodig hebben. Misschien is psychose wel een uiting van een – niet onoverkomelijk – onvermogen om dat super fijngevoelige raderwerk op maat af te stemmen op je omgeving. Wie zal het zeggen?

Groepscoaching voor professionals met psychosegevoeligheid

6 bijeenkomsten in Amsterdam

Start: donderdag 17 oktober 2019 van 19.30 – 21.30 uur

Kosten: 150,- euro

“Elke sessie heeft me wel iets gebracht! De sessie over waarden vond ik heel mooi en confronterend omdat ik denk dat je waarden de basis zijn van een leven dat bij je past. Dat heeft me gemotiveerd om weer meer te leven naar de koers die ik wil.”

Aanmelden via: www.vandewereld.org/aanmelden

 

stichting van de wereld