flag 001
flag 001
flag 001
flag 001
Onderzoek naar klachten in het bewegen bij mensen met psychosen tussen 18-55 jaar * PsychoseNet

Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Onderzoek naar klachten in het bewegen bij mensen met psychosen tussen 18-55 jaar

Onderzoek naar klachten in het bewegen bij mensen met psychosen

Mensen met psychosen kunnen meer moeite met bewegen in het dagelijks leven hebben dan mensen zonder psychosen. Denk hierbij aan het uitvoeren van sport, huishoudelijke taken, maar ook met wandelen of iets tillen.

Deze klachten in het bewegen hangen soms samen met medicatiegebruik, maar we zien dat de klachten ook vaak aanwezig zijn los van eventueel medicatiegebruik. Het is nog niet bekend hoeveel last mensen met psychosen hier van ervaren en wat de invloed van deze klachten is op hun kwaliteit van leven. Dit willen we bij het UMC Utrecht graag onderzoeken zodat in de toekomst hiervoor passende behandeling ontwikkeld kan worden.

Middels een vragenlijst willen we achterhalen hoe mensen tussen de 18-55 jaar met een psychotische gevoeligheid eventuele klachten in het dagelijks bewegen ervaren. De vragenlijst invullen duurt maximaal 15 minuten en is anoniem, er kan dus niet achterhaald worden wie wat ingevuld heeft.

Ook mensen zonder psychosen zijn welkom om de vragenlijst in te vullen. 

Zou jij willen bijdragen aan kennis over dit onderwerp?

Laat dit weten via a.vanherwaarden@umcutrecht.nl om een link naar de vragenlijst te ontvangen.

Heb je vragen over dit onderzoek of deze vragenlijst, neem dan contact op met de onderzoeker.


Marieke van Herwaarden, klinische psychologie master Open Universiteit