flag 001
flag 001
flag 001
flag 001
Trimbos - Panel Psychisch Gezien zoekt nieuwe leden * PsychoseNet

Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Trimbos – Panel Psychisch Gezien zoekt nieuwe leden

Nieuws - Panel Psychisch Gezien Trimbos

Het panel Psychisch Gezien is een landelijk panel met 1500 leden van en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Het panel bestaat sinds 2010 en biedt inzicht in de maatschappelijke participatie en de zorg- en leefsituatie van mensen met ernstige mentale problematiek. Hiermee krijgen zij een stem in maatschappelijke debatten.

Om regionaal meer inzicht te krijgen hoe de kwaliteit van leven en maatschappelijke ondersteuning wordt ervaren zijn nieuwe leden welkom om hun stem te laten horen via het panel Psychisch Gezien.

Waarom zijn er nieuwe leden nodig?

Het panel Psychisch Gezien biedt waardevolle kennis voor zorgprofessionals, beleidsmakers, cliëntorganisaties, wetenschap en media. Het geeft antwoord op vragen als: hoe ervaren mensen de coronapandemie, hoe ervaren zij dwangbehandeling, nemen ervaringen met stigma af en wat vinden zij van de mogelijkheden voor betaald werk, vrijwilligerswerk en dagactiviteiten? Tot nu toe geeft het panel een landelijk inzicht. Steeds meer komt de vraag op naar informatie per regio, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het regionale beleid voor ggz en sociaal domein. Zijn de panelleden overal in het land ongeveer even tevreden met het eigen leven, en de zorg en ondersteuning of zijn daarin belangrijke verschillen? Om per regio een goed beeld te kunnen geven, is het nodig dat het panel in het hele land meer leden krijgt.

Hoe kunnen instellingen bijdragen aan de werving?

Als GGZ-instelling of Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen (RIBW) kunt u op verschillende manieren een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door een groep cliënten te benaderen door middel van een brief of via een e-mail. U kunt ook helpen door het verspreiden van promotiemateriaal binnen de instelling. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Lex HulsboschAafje Knispel of Bram Zwanenburg.

Lid worden van het panel?

Heeft u aanhoudende psychische klachten en wilt u een duidelijker stem in actuele discussies over psychische gezondheid, welzijn en zorg? Ga naar de website van het panel voor meer informatie en het aanmeldformulier, of neem contact op met het panelteam (panel@trimbos.nl; 030-2959228).


Het panel Psychisch Gezien is onderdeel van het Trimbos instituut. Het biedt waardevolle kennis voor zorgprofessionals, beleidsmakers, cliëntorganisaties, wetenschap en media.

Meer lezen?