Main content

Vraag

De EMDR methode, is die wel te gebruiken voor mensen die een depot Xeplion krijgen ( 50 mg ). Of is je brein dan te versuft of te disfunctioneel ?

Vraag 2: Kunt u een inschatting geven van hoeveel mg Risperdal (oraal) ca. overeenkomt met genoemd depot? De cliënt is psychotisch geworden vanuit een onverwerkt trauma.

Antwoord

EMDR is ook uit te voeren wanneer mensen medicatie gebruiken, tenzij iemand té versuft is.

Xeplion (paliperidon) depot heeft een halfwaardetijd van iets meer dan 30 dagen. De gemiddeld effectieve dosering van risperdal is 2 mg. Indien je om wil schakelen van depot xeplion naar oraal risperdal wordt geadviseerd om dertig dagen na de laatste injectie de eerste vier dagen 25% te nemen, dus 0,5 mg, de tweede vier dagen 50% dus 1 mg per dag, de volgende vier dagen 75% dus 1,5 mg en vanaf dag 33 na het laatste depot 1 maal daags 2 mg te nemen.

Te lage bloeddruk en duizeligheid zijn de meest te verwachten werkingen.

Beantwoord door: Dirk Corstens op 1 december 2017
  • Deel deze pagina: