Main content

Vraag

Edward van wegen gebruikt al jaren clozapine, daarvoor heeft hij diverse andere middelen voor geschreven gekregen waaronder haldol. omdat wij sterk de indruk hebben dat hij hier alleen maar slechter van wordt zijn wij al jaren op zoek naar een alternatief.

Recent hebben wij een dna onderzoek laten doen en dit laten beoordelen door Independent Forensic Services, Selma Eikelenboom , arts, forensisch medisch onderzoeker. Het complete verslag van haar bevindingen heb ik per mail ontvangen maar ik ben digibeet en weet niet hoe ik dit document in dit vak kan kopieren, ik kan het wel per mail verzenden.

De coclusie van selma is dat de helft van de enzymen die voor de afbraak van clozapinezorgen verminderd werkzaam zijn. De verwachting is dat de bloedspiegels gaan stijgen en het risico op bijwerkingen toeneemt.

Gezien de geneesmiddel-gen interacties is deze medicatie uit medisch oogpunt eveneens niet geschikt voor de heer van wegen.

Vrijwel alle paychoactieve medicatie loopt over deze groep van enzymen. Feitelijk betekent dit genetisch profiel dat de heer van wegen een aanzienlijk risico loopt op bijwerkingen van geneesmiddelen in het algemeen en psychoactieve medicatie in het bijzonder. Zeker wanneer medicatie gecombineerd gaat worden. In zijn geval heeft de voorkeur om op niet medicamenteuze behandeling van eventueel psychische problematiek over te gaan

Antwoord

Beste Koert74,Dank voor je vraag en dank voor je inzet voor de heer!De meeste medicijnen worden gemetaboliseerd door cytochroom P450 (CYP450) enzymen in de lever. Polymorfismen (moleculair-genetische variaties) van bepaalde CYP450 enzymen, waaronder CYP2D6, CYP2C9 en CYP2C19 kunnen leiden tot verminderde of verhoogde metabolisering van medicijnen.In het geval van Clozapine kan het metabolisme beïnvloed worden door genetische variatie (polymorfismen) van CYP1A2. Soms kan het nodig zijn om de dosis aan te passen, afhankelijk van welk polymorfisme van CYP1A2 aanwezig is. Het kan dus goed zijn om de clozapine concentratie in het bloed te volgen bij de heer.Het beste lijkt me om met de resultaten van het genetisch onderzoek een second opinion te vragen bij iemand van de clozapine plus werkgroep (http://www.clozapinepluswerkgroep.nl/)Hope this helps!

Beantwoord door: Jim van Os op 15 juli 2017
  • Deel deze pagina: