Main content

‘Ik denk dat zorgverleners niet expres discrimineren. Dat gebeurt vaak onbewust. En dus is het ook lastig om aan te wijzen tot het moment dat het zichtbaar wordt gemaakt. Want het is zó genormaliseerd dat we het niet meer zien.’

In deze aflevering gaat Mirke Kist van AudioCollectief SCHIK in gesprek met Bahareh Goodarzi.  Bahareh is verloskundige, docent bij de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen en onderzoeker bij de afdeling Verloskundige Wetenschap, AVAG/APH/VUmc/Amsterdam UMC.

De Black Lives Matter-beweging heeft haar aangezet tot nadenken over diversiteit, inclusie en discriminatie binnen de (geboorte)zorg. Op welke manier maken we racisme en andere vormen van discriminatie het ‘probleem van de ander’? Wat moet er politiek en maatschappelijk gezien veranderen om betere zorg te verlenen aan iedereen? En hoe kunnen we kleine en grote daden van verzet plegen?


Geen kleine man is een podcastserie van de VPRO

Meer lezen over transculturele psychiatrie?

  • Deel deze pagina: