Main content

Amjaro, 41 jaar, is getrouwd en is moeder van drie dochters. In deze podcast van Recoverstory vertelt ze heel open over trauma en conversiestoornis.

Bij de conversiestoornis worden psychische klachten omgezet in lichamelijke klachten. Onder andere veel stress en depressies kunnen conversie veroorzaken. Openheid hierover is belangrijk!


Podcast by FAMEUS. FAMEUS is het centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid van GGz Breburg. 

  • Deel deze pagina: