Veel gezochte termen

Verzwijgen of vertellen – informeer je je werkgever?

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Verzwijgen of vertellen – informeer je je werkgever?

Pagina - Verzwijgen of vertellen

De brochure ‘verzwijgen of vertellen’ is bestemd voor iedereen die een psychische aandoening heeft en erover twijfelt wat hij hierover aan een potentiële of huidige werkgever zou willen vertellen.

Is er een juiste keuze?

Deze brochure zal je helpen om na te denken over je eigen behoeften en waarden waarop je jouw keuze mede moet baseren. De informatie en opdrachten helpen je ook om na te denken wanneer en aan wie je vertelt dat je een psychische aandoening hebt.

verzwijgen-vertellen-conceal-Phrenos