Veel gezochte termen

Psychosenet video

In gesprek met Stijn Vanheule en Leen Verhaert over de vraag ‘Wat is psychose eigenlijk?’

Stijn Vanheule en Leen Verhaert voerden een mooi gesprek over de vraag ‘Wat is psychose nu eigenlijk?’

Stijn Vanheule is professor psychoanalyse aan de Universiteit Gent en opgeleid als klinisch psycholoog en psychoanalyticus

Hij houdt zich veel bezig met psychose, schreef onder andere het boek ‘Psychose anders bekeken’ en pleit ervoor psychose niet als ‘hersenziekte’ maar als uiting van psychische crisis te benaderen.

Leen Verhaert is ervaringsdeskundige op het gebied van psychosegevoeligheid, loopbaancoach en auteur van het boek ‘zintuig verzint’

In dit boek gaat ze uitvoerig in gesprek met Psychose en geeft het als ware een gestalte.