Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Trauma en identiteit - Vivian Broughton

Auteur:

Vivian Broughton

Uitgever:

Uitgeverij Mens!

Verschijningsdatum:

September 2022

Trauma en identiteit – Vivian Broughton

Trauma ligt ten grondslag aan de meeste levensproblemen van mensen, met in het bijzonder de trauma’s die in het allereerste begin van het leven zijn ontstaan. Voor het zeer jonge kind betekent de ervaring van niet gewild zijn en niet gezien, verwelkomd, geliefd en gewaardeerd worden. Een verwoestend begin van het leven.

Deze vroege traumatische ervaringen nestelen zich diep en verborgen in de psyche, waar ze een uitgangspunt vormen voor het verdere leven. De invloed op het vermogen van de volwassene om goed te functioneren, goede relaties te ontwikkelen en gelukkig te zijn kan groot zijn. De essentie van een goed leven leiden is gebaseerd op ons vermogen om te weten wie we zijn. Trauma is iets wat dit vermogen verstoort en zelfs vernietigt.

In dit boek gaat Vivian Broughton diepgaand in op de onderwerpen trauma, traumaoverleving en identiteit

Ze baseert zich hierbij op de concepten die dr. Franz Ruppert in de afgelopen dertig jaar heeft ontwikkeld als theoretisch kader van identiteitgeoriënteerde psychotraumatherapie (IoPT). Het boek is niet alleen interessant voor therapeuten die werken met mensen en hun moeilijkheden in het leven. Het boek is voor iedereen die zichzelf graag beter wil begrijpen.


Vivian Broughton is sinds 1989 werkzaam als psychotherapeut. In 2004 kwam zij in aanraking met het gedachtegoed van Franz Ruppert. Ze is zich hier intensief in gaan verdiepen en is ook haar therapeutische werk hier volledig op gaan richten. Vivian heeft een praktijk in Londen en Bristol en geeft meerdaagse workshops en meerjarige trainingen in identiteit-georiënteerde psychotraumatheorie en -therapie (IoPT) in Engeland, Denemarken, Verenigde Staten en Turkije.

Meer lezen over de polyvagaaltheorie?