Veel gezochte termen

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Pagina Privacyverklaring

Stichting PsychoseNet is verant­woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy­verklaring leggen wij uit welke persoons­gegevens wij verzamelen, hoelang we ze bewaren en met welk doel.

Contactgegevens:

Website: https://www.psychosenet.nl
E-mail: redactie@psychosenet.nl
KvK: 59498153

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting PsychoseNet verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres: indien je ons mailt, een contactformulier invult, gebruik maakt van het eSpreekuur, je inschrijft voor de nieuwsbrief of registreert op het forum
 • NAW-gegevens: indien je deze verstrekt, bijvoorbeeld bij de donatiemodule of via het contactformulier
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, het eSpreekuur, chat of het forum
 • Bankrekeningnummer: indien je een donatie overmaakt via de donatiemodule op de site
 • IP-adres (geanonimiseerd): indien je een vraag instuurt via het eSpreekuur of gebruik maakt van de chat

Wij zullen te allen tijde proberen te voorkomen dat NAW gegevens online worden gepubliceerd op www.psychosenet.nl, tenzij er expliciete toestemming is deze wel te delen (bijvoorbeeld als auteur bij een blog).

Persoonsgegevens die wij niet verwerken

Op www.psychosenet.nl bestaat de mogelijkheid vragenlijsten en checklists in te vullen en op te slaan. Deze zijn enkel voor eigen gebruik, de gegevens en resultaten worden door Stichting PsychoseNet niet opgeslagen. Specifiek gaat het om:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting PsychoseNet kan – wanneer deze actief met ons gedeeld worden – de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

– Informatie met betrekking tot je geestelijke en/of lichamelijke gezondheid

Gebruik van chat en eSpreekuur

Als je gebruikt maakt van de chat of het eSpreekuur is jouw IP-adres en/of e-mailadres nooit zichtbaar voor PsychoseNet medewerkers. Het IP-adres en e-mailadres wordt versleuteld opgeslagen in het systeem. Deze processen vinden plaats in een extern, voor PsychoseNet niet toegankelijk systeem.
Het IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen om bij te kunnen houden hoe vaak een zelfde persoon gebruik maakt van onze diensten, en/of om een blokkade in te stellen bij herhaaldelijk schenden van de algemene voorwaarden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting PsychoseNet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Beantwoorden van vragen gesteld via e-mail, een contactformulier of het eSpreekuur
 • Verwerken van informatie ingestuurd via een contactformulier m.b.t. de sociale kaart of agenda
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Registratie voor het forum
 • Het afhandelen van jouw donatie aan Stichting PsychoseNet
 • Het afhandelen van een ingestuurde blog
 • Registeren en analyseren gebruik van diensten (chat en eSpreekuur)
 • Trainingsdoeleinden (chat)

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting PsychoseNet neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting PsychoseNet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting PsychoseNet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Berichten via een contactformulier: 1 maand
 • Vraag via het eSpreekuur: e-mailadres wordt automatisch verwijderd zodra de vraag is beantwoord
 • IP-adres: 6 maanden
 • Nieuwsbriefinschrijving: tot uitschrijving
 • Betalingsgegevens: 1 jaar
 • Chatgesprekken: 6 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting PsychoseNet verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies

Stichting PsychoseNet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van content van andere partijen. Bijvoorbeeld door video’s vanuit Youtube te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kun je via een link naar een andere website worden verwezen. Deze content van derden kan cookies gebruiken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting PsychoseNet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar redactie@psychosenet.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouwverzoek.

Stichting PsychoseNet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting PsychoseNet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via redactie@psychosenet.nl.


Deze privacy­verklaring is voor het laatst aangepast in juli 2021.