Veel gezochte termen

Voorwaarden gastblog

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Voorwaarden gastblog

Pagina Voorwaarden gastblog

Dus jij wilt een blog schrijven voor PsychoseNet? Leuk. Inspirerende (ervarings) verhalen, andere meningen, nieuwe invalshoeken, ze zijn welkom. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar je blog aan moet voldoen om te worden geplaatst op de website.

Voorwaarden

Onderwerp

 • Je blog moet steeds één hoofd onderwerp hebben.
 • Zijn er meerdere onderwerpen waarover je wilt schrijven? Deel ze dan eventueel op over meerdere blogs.

Een pakkend onderwerp vinden is best belangrijk dus besteed daar wat aandacht aan.

Richtlijnen blog

 • Je blog mag nog niet eerder ergens anders zijn gepubliceerd, dit in verband met dubbele content.
 • Je blog zal ook niet ergens anders volledig worden gepubliceerd. Elders een samenvatting met link plaatsen mag wel. Graag zelfs.
 • Maak geen expliciete reclame in je blog.
 • Vormen van (zelf) geïnitieerde, in opdracht geschreven en/of commerciële reviews voor externe partijen zien we als een vorm van reclame. Deze worden niet geplaatst.
 • Je blog mag maximaal 1000 woorden zijn. Een minimum van 400 woorden is sterk aan te bevelen. Let op kopjes en alinea’s.
 • Je mag een voorstel voor een titel van de blog meesturen bij de inzending. De redactie stelt bij plaatsing de uiteindelijke titel vast.
 • Bedank berichten, items zonder inhoudelijk onderwerp worden niet geplaatst.

Voor wie schrijf je?

 • Je blog moet interessant, respectvol en goed te lezen en te begrijpen zijn voor onze doelgroep.

Dat zijn in de eerste plaats mensen met psychosegevoeligheid en/of stemmingswisselingen. Daaronder vallen ook ervaringsdeskundigen. Verder bestaat de doelgroep ook uit naasten en hulpverleners.

 • De tekst moet goed leesbaar zijn voor iedereen, dus vermijd jargon: dit blog is niet bedoeld voor academici.
 • Vermijd ook generalisaties en vooroordelen.

Bedenk dat we vooral een herstelgerichte community zijn en voorstander van het zoveel mogelijk bestrijden van stigmatisering.

Redactie

Het insturen van een blog betekent niet automatisch dat deze ook wordt geplaatst.  In het geval we besluiten een blog niet te plaatsen nemen we contact op.

De doorlooptijd van het indienen tot inplannen van een blog is ongeveer 4 weken.

We zetten je blog voor plaatsing in het stijlblad van PsychoseNet. Je blog wordt door de redactie gecorrigeerd op leesbaarheid, spelling, etc. We voegen indien nodig tussenkoppen toe en maken ingewikkelde zinnen goed leesbaar. Ook kunnen er stukken in inhoudelijk worden aangepast. Als de redactie het nodig acht stemmen we dit met je af. 

Voordat we je blog plaatsen communiceren we de geplande plaatsingsdatum en vermelden we daarbij eventueel details rondom de plaatsing.

Heb je een foto ter ondersteuning van je verhaal?

Leuk! Maar let wel op het formaat! Dat moet ‘landscape’ zijn. Dit betekent breder dan hoog.

Richtlijnen foto

Dit zijn de voorwaarden waar de bijgeleverde foto aan moet voldoen:

 • Het fotoformaat is liggend: 872 x 432 pixels.
 • Het bestandstype van de foto is .jpg of .png.
 • De foto is van goede kwaliteit met voldoende resolutie.
 • De foto mag de privacy van derden niet schenden.
 • De foto draagt (indirect) bij aan het verhaal of de inhoud van de blog.
 • De foto is vrij van auteursrechten (of er moet nadrukkelijk toestemming zijn van de fotograaf of de houder van auteursrecht.)
 • Vermeld in het formulier wie de aangeleverde foto heeft gemaakt.

We zijn benieuwd naar je bijdrage!

Ken je de informatieve hoofdstukken van PsychoseNet al?

Je vindt er betrouwbare informatie over goede zorg en GGZ.

 Psychose is de staat waarin iemand de wereld waarneemt door de bril van zijn eigen angstige, spirituele of andere emoties, en daar zó intens in opgaat dat andere mensen het niet meer kunnen volgen. Het is een staat waarin alles om je heen zwanger is van persoonlijke betekenis.
Is de energiehuishouding te laag afgesteld, dan ben je somber en kun je niets (depressie). Als de energiehuishouding te hoog is afgesteld barst je van de energie, dan doe je veel en voelt het alsof je alles kunt (manie of hypomanie).
Contact hebben met mensen en je verhaal vertellen helpt om weerbaarheid tegen depressie op te bouwen, om te stimuleren en om je leven (opnieuw) vorm te geven.
Hoe je de wereld en de mensen om je heen beleeft is anders. Het kan heel moeilijk voor je zijn om andere mensen te vertrouwen en veilige relaties met andere mensen te ontwikkelen. Je bekijkt de wereld door een hele andere bril dan iemand die een veilige jeugd heeft gehad.
Bij de behandeling van een psychose, manie, depressie of trauma wordt soms medicatie voorgeschreven. Het is verstandig om samen met je behandelaar door de tijd te blijven monitoren of afbouwen of verminderen van je medicatie mogelijk is.
Herstellen is lastig. Waar het om gaat is dat de persoon en zijn naasten bijgestaan worden bij een persoonlijk en vaak moeilijk proces van leren om zoveel mogelijk ‘je ding’ te kunnen doen ondanks de kwetsbaarheid.
Welke behandelingen zijn mogelijk als je te maken hebt met psychose, trauma of stemmingsklachten? En welke behandeling past het beste bij jou? Dit kan een behoorlijke zoektocht zijn.
De omgeving kan veel voor iemand betekenen. Naasten hebben net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.
Psychische klachten en verslaving gaan vaak hand in hand. Kan een verslaving ontstaan door psychische klachten? Kan middelengebruik psychische klachten of klachten verergeren? We vertellen je er meer over in dit hoofdstuk.
Alles over Psychose
Alles over Bipolariteit
Alles over Depressie
Alles over Trauma
Alles over Medicatie
Alles over Hulp en Herstel
Alles over Behandeling en Zorg
Alles over Naasten
Alles over verslaving
previous arrow
next arrow

Gerelateerd

Meer over

PsychoseNet

Lees ook