Veel gezochte termen

Over Jim van Os

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Over Jim van Os

Genen niet belangrijk bij psychisch lijden - Jim van Os

De medisch-psychiatrische inhoud van PsychoseNet wordt gewaarborgd door Prof. Dr. Jim van Os, hoogleraar Psychiatrie en voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Jim van Os is tevens Fellow en gasthoogleraar Psychiatrische Epidemiologie aan het Institute of Psychiatry van King’s College in Londen.

Heb je een vraag voor Jim van Os?

Jim is expert in het eSpreekuur van PsychoseNet. Je kunt hem via het eSpreekuur je vraag stellen. Gratis en anoniem.

Behandeling van mentale variatie

Jim van Os heeft meer dan 30 jaar klinische ervaring in de behandeling van mentale variatie en neurodiversiteit. Met name op het gebied van trauma, psychosegevoeligheid (psychotische stoornissen) en bipolaire stemmingsgevoeligheid (bipolaire stoornissen).

Hij werkte als afdelingshoofd en divisievoorzitter bij het Universitair Medisch Centrum Maastricht voordat hij aantrad bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht in Nederland. Over die periode begeleidde hij meer dan 80 proefschriften op het gebied van trauma, psychose en herstel.

Het werkgebied van Jim van Os

Jim van Os werkt op het snijvlak van ‘harde’ hersenwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de geestelijke gezondheidszorg.

Boek De DSM-5 Voorbij

In 2014 publiceerde Jim van Os zijn boek De DSM-5 Voorbij

Boek De DSM-5 voorbij van auteur Jim van Os

Binnen de huidige GGZ-organisatie komen hulpverleners niet ver met persoonlijke diagnostiek.

Met name regelgeving en lopende afspraken met de zorgverzekeraars staan in de weg. Daarom stelt dit boek de bijdrage van DSM-5 aan het kapitalistische ‘spel’ tussen farmaceuten, psychiaters, verzekeraars en politici ter discussie.

Jim van Os ontvouwt een blauwdruk voor een de nieuwe GGZ.

Publieke en herstelgerichte GGZ

In het aandachtsgebied van de klinische epidemiologie en publieke geestelijke gezondheid maakt Jim van Os deel uit van een internationale beweging die disruptieve GGZ-transformaties in gang zet in Nederland en een aantal andere landen, gebaseerd op een andere manier van werken (herstelgericht) en een andere manier van kijken naar psychisch lijden (van ziektegericht naar diversiteitsgericht). 

Boek Goede GGZ

In 2016 publiceerde Jim van Os het boek Goede GGZ

Goede GGZ!: Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie.

Boek Goede GGZ, ggeschreven door Jim van Os en Philippe Delespaul

In het boek Goede GGZ beschrijven de auteurs hun uitgangspunten voor een nieuwe GGZ. Met een nieuwe rolverdeling, een andere insteek én een alternatieve bekostiging. Met als doel: GGZ als optimaal effectieve hulpverleningsdiscipline.

Goede GGZ! Beschrijft concreet een organisatie die echt toegesneden is op goede GGZ. Het beschrijft wat het beste gereedschap is dat GGZ-hulpverleners ten dienste staat.

De patiënt centraal

Dit boek pleit voor het centraal stellen van de patiënt: de unieke persoon, met een netwerk en een community eromheen. Met aandacht voor de ervaringsdeskundigheid van de betrokkene.

Jim van Os was lid van de werkgroep van de DSM-5

Van Os was lid van de Psychose Werkgroep van de DSM-5 van de American Psychiatric Association. Hij was coördinator van het Europese FP7 EUGEI project, een subsidie van 12 miljoen euro om de impact van de sociale omgeving op psychose te onderzoeken. 

Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London. Van Os staat sinds 2014 op de Thomson-Reuter Web of Science lijst van ‘most influential scientific minds of our time’.

Boek We zijn God niet

In 2021 publiceerde Jim van Os het boek We zijn God niet

Jim van Os schreef dit boek in samenwerking met Myrrhe van Spronsen.

Boek We zijn God niet, geschreven door Jim van Os en Myrrhe van Spronsen

Mentale gezondheid is meer dan afwezigheid van een DSM-diagnose. We zijn God niet gaat over een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling.

Cocreatie in de GGZ

Het uitgangspunt is dat niet de hulpverlener de waarheid in pacht heeft, maar dat die in gezamenlijke samenwerking met de hulpvrager gevonden wordt.

Redactieraad

Jim is lid van de redactieraad van vele Europese en Amerikaanse wetenschappelijke tijdschriften zoals:

  • Acta Psychiatrica Scandinavica
  • European Psychiatry
  • Psychological Medicine
  • Schizofrenie Research
  • Schizofrenie Bulletin
  • Early Intervention in Psychiatry
  • Epidemiology and Psychiatric Sciences
  • Psychosis Journal
  • The Journal of Mental Health
  • Journal of Psychiatry and Neurological Sciences.

Jim van Os is ook academisch redacteur bij PLoSONE.

Boek Psychose Begrijpen in 33 vragen

In 2022 publiceerde Jim van Os het boek Psychose Begrijpen

Jim van Os schept samen met Stijn Vanheule duidelijkheid in de grootste misverstanden en vragen rondom psychose en herstel.

Boek Psychose begrijpen in 33 vragen, geschreven door Jim van Os en Stijn Vanheule.

Het verhaal van de ervaring rondom psychose mist of blijft te vaak onderbelicht. Hoe je psychose kunt begrijpen als dimensie van normale mentale variatie komt niet aan de orde.

In dit boek vertellen de auteurs het werkelijke verhaal over psychose.

Voorzitter van PsychoseNet

Jim van Os is voorzitter van PsychoseNet. PsychoseNet.nl is een succesvolle, multideskundige eHealth Community (eCommunity). PsychoseNet sluit als eCommunity naadloos aan op wat we willen bereiken met De Nieuwe GGZ, een toekomstbestendig en duurzaam model voor psychiatrische zorg. In een tijd waarin mensen graag zelf aan het roer blijven staan om oplossingen te zoeken voor hun klachten.

Het begin van PsychoseNet

PsychoseNet Versie 1 - Logo

PsychoseNet.nl is onder leiding van Jim van Os in 2015 gelanceerd als statische website. Bezoekers konden hier informatie vinden. Er waren in deze fase geen mogelijkheden om online in contact te komen met anderen.

PsychoseNet 1.0

Geschiedenis van PsychoseNet. Dit het het logo van PsychoseNet Versie 1.

In 2017 nam PsychoseNet een nieuwe website (PsychoseNet 1.0) in gebruik, dit was de basis voor de start van PsychoseNet als online eCommunity. De versie van PsychoseNet was vooral gericht op het plaatsen van blogs op de website. De site werd al snel goed bezocht en maakte een snelle groeispurt door richting de miljoen unieke bezoekers per jaar.

PsychoseNet 2.0

Logo PsychoseNet

In 2023 is de versie 2.0 van PsychoseNet gelanceerd. Dit is de huidige versie. PsychoseNet ging over op een nieuwe, frisse look-and-feel en een nieuwe inrichting van de site. De website werd ‘aan de voorkant en aan de achterkant’ gemoderniseerd en up-to-date gebracht.

Er is met versie 2.0 ook ruimte gekomen voor meer soorten content en het actief inzetten van meerdere kennis-onderwerpen op PsychoseNet. PsychoseNet is doorgegroeid naar 1.5 miljoen unieke bezoekers per jaar.

Boek Trauma Begrijpen in 33 vragen

In 2023 publiceerde Jim van Os het boek Trauma Begrijpen

Hoeveel bewustzijn en openheid is er in de samenleving rondom trauma? En hoe kan dat beter?

Trauma Begrijpen in 33 vragen van de auteurs Jim van Os en Simona Karbouniaris

Jim van Os en Simona Karbouniaris beschrijven hoe we allemaal ingrijpende, potentieel traumatische gebeurtenissen kunnen meemaken.

Wat zorgt ervoor dat sommigen van een heftige gebeurtenis ontregeld raken, en dat anderen de draad ‘gewoon’ weer oppakken?

Heling en herstel van trauma is mogelijk

Trauma begrijpen in 33 vragen toont aan dat heling en herstel van trauma op verschillende terreinen mogelijk is, en zelfs kan leiden tot posttraumatische groei, veerkracht en weerbaarheid. Bovendien levert het voor het eerst ook een brede blik: van oorzaken, over het doorstaan van een trauma, tot nieuwe perspectieven op volwaardig herstel.

Mini college’s gegeven door Jim van Os

Ken je Jim zijn mini-college’s al? Informatief en begrijpelijk voor iedereen!

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow