Veel gezochte termen

Psychosenet Mini College

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?

Wat is psychisch lijden? In dit mini college legt professor Jim van Os uit wat psychisch lijden is en wat je er aan kunt doen.

Wat is psychisch lijden? Het thema van wat het is en wat je er aan kunt doen op het individuele niveau lijkt verdwenen. In plaats daarvan praten we over symptomen, diagnosen en richtlijnen. De ervaring zelf is in die abstracties verloren gegaan.

Niet handig, want als je het niet begrijpt, kun je er zelf ook niet makkelijk bij.  In dit college daarom een verkenning van wat psychisch lijden is, en vooral: wat je er aan kunt doen.

Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?

De ervaring zit achter een abstracte muur van technische taal

YouTube player

Jim van Os:

De reden waarom ik het wil hebben over psychisch lijden is omdat het hele thema van psychisch lijden en wat dat is en wat je eraan kunt doen op het subjectieve niveau eigenlijk een beetje verdwenen is.

Als we het over psychisch lijden hebben dan benaderen we dat tegenwoordig indirect via abstracte taal en terminologie. We hebben het over symptomen en die symptomen horen bij een bepaalde diagnose en die diagnose is dan weer verbonden aan bepaalde berichtlijnen aan wat psychologen en psychiaters moeten doen om dat beter te maken.

De ervaring zelf van dat psychisch lijden is in die taal eigenlijk verdwenen. Het zit achter een abstracte muur van technische taal. En daarom wil ik het gaan verkennen. Wat is dat nou eigenlijk, dat psychisch lijden? Hoe gebeurt dat in je psyche? En als je dat begrijpt, wat kun je er dan aan doen?

Bekijk ook het vervolg college

Heb je het mini-college Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie al gezien?

Heb je een vraag die je aan Jim wilt stellen?

Jim van Os is experts en beantwoordt jouw vraag met alle plezier in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Verder lezen over goede zorg en GGZ?

Onderstaande boeken zijn geschreven door hoogleraar Jim van Os. In deze eerlijke boeken lees je meer over psychose, trauma, de nieuwe GGZ, herstel en veel meer.