flag 001
flag 001
flag 001
flag 001
Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?

Veel gezochte termen

Psychosenet Mini College

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?

Mini college Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? Met Jim van Os

In de geestelijke gezondheidszorg wordt veel met hokjes gewerkt. Diagnostische labels, ook wel classificaties genoemd. Zo kun je ‘depressief’ zijn, ‘borderline’ hebben of een ‘angststoornis’. Kunnen we DMS diagnoses niet afschaffen?

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten. Het stellen van een diagnose gebeurt door psychiatrisch onderzoek volgens de daarvoor geldende richtlijnen” – NVVP.

Waarom moeten we af van diagnoses zoals depressie?

Volgens psychiater Jim van Os (UMC Utrecht) moeten we daar vanaf. Het is tijd dat we stoppen met die labeltjes. Gelukkig heeft hij een alternatief.

Kijk ook het mini-college Behandeling nieuwe stijl

Wat heb je nodig voor een goede behandeling? Wat zijn de werkzame factoren?

Mini college Behandeling nieuwe stijl

Mini-College’s van PsychoseNet

Bekijk PsychoseNet college’s over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow