Veel gezochte termen

Psychosenet Mini College

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?

Mini college DSM-diagnoses van psychose e nschizofrenie door Jim van Os

Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie? Dit mini-college gaat over de diagnose schizofrenie, één van de 13 diagnoses die je kunt krijgen als je last hebt van psychose.

In dit college legt Jim van Os uit wat het probleem is met de diagnose schizofrenie.

Introductie van het psychose spectrum syndroom

In dit college: “Wij spreken van de langzame dood van het concept schizofrenie, en de pijnlijke geboorte van een nieuwe begrip. Namelijk het begrip van het ‘psychose spectrum syndroom‘”- Jim van Os.

YouTube player
Jim van Os over de diagnose Schizofrenie

Wat is Psychose?

Bij psychose gaat het om een mix van verschillende symptomen zoals:

Deze mix verschilt per individu; de ene psychose is de andere niet. Er is dus een breed spectrum van hoe psychosegevoeligheid zich kan uiten.

Als je meer wil lezen over hoe het zit, kijk dan op de pagina over het psychose spectrum syndroom:

Psychosespectrum

De diagnose ‘schizofrenie’ is een concept op basis van afspraken tussen psychiaters, geen objectieve en vaststaande ziekte. De diagnose verandert steeds over de tijd en wordt in verschillende classificatiesystemen (DSM en ICD) op verschillende manieren gedefinieerd.

  • In het Engels is dit het Psychosis Susceptibility Syndrome, afgekort als PSS.

Deze benaming geeft direct weer dat het niet om één vaststaande ziekte gaat, maar om een breed spectrum van symptomen.

Heb je het college ‘de DSM-diagnoses van psychose’ al gezien?

Jim van Os legt uit welke DSM-diagnosen bij psychose gesteld kunnen worden, wat die diagnoses betekenen en of dit nu echt allemaal apart aandoeningen zijn.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.