Veel gezochte termen

De Vragenlijsten van PsychoseNet

Onze Vragenlijsten

Op PsychoseNet vind je handige vragenlijsten die inzicht in je persoonlijke omstandigheden en behandeling in de GGZ geven.

Die je qua uitkomsten op weg kunnen helpen. Of jou en je behandelaar informeren over zaken die er toe doen.

Vragenlijst Stemmen horen

Vragenlijst Stemmen horen

De vragenlijst Stemmen horen meet aan de hand van 35 vragen je overtuigingen over het horen van stemmen, en je emotionele reacties daarop.

Vragenlijst Cognitief functioneren

Vragenlijst Cognitief functioneren

De vragenlijst Cognitief functioneren meet je geheugen en denkvermogen, hoe het zit met je aandacht en concentratie, hoe je problemen oplost.

Vragenlijst Motivatie

Vragenlijst Motivatie

Lusteloos? Met de vragenlijst Motivatie meet je de mate waarin je je gemotiveerd voelt om taken uit te voeren en dingen te ondernemen.

Vragenlijst Zelfmoordgedachten

Vragenlijst Zelfmoordgedachten

Voel jij je somber, angstig of depressief? Heb je Zelfmoordgedachten? Test jezelf bij 113 Zelfmoordpreventie.

Vragenlijst Medicatiegebruik

Vragenlijst Medicatiegebruik

Slik je medicatie? Zoals antidepressivum of Lithium? Deze vragenlijst Medicatiegebruik helpt je om de werking en bijwerkingen bij te houden.

Vragenlijst Empowerment

Vragenlijst Empowerment

Empowerment is het ontdekken en ontwikkelen van je eigen kracht. Het gaat om wat je kunt, waar je goed in ben en waar je blij van wordt.

Vragenlijst Manie

Vragenlijst Manie

De Vragenlijst Manie meet de mate waarin jij last hebt van manie of manische gevoelens aan de hand van 5 vragen.

Vragenlijst Werking Antipsychotica

Vragenlijst Werking Antipsychotica

De vragenlijst werking antipsychotica geeft je informatie over de werking en (eventuele) bijwerkingen van antipsychotica bij jou.

Vragenlijst Psychose

Vragenlijst Psychose

De vragenlijst psychose meet de mate waarin je last hebt van psychotische ervaringen. Doe de test op PsychoseNet.

Vragenlijst Impact dagelijks leven

Vragenlijst Impact dagelijks leven

Tijdens de vragenlijst cognitief functioneren en de impact op je dagelijkse leven wordt gemeten wat de impact is van gemaakte vergissingen.

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie

Heb je last van depressieve gevoelens? Vul de Depressie vragenlijst in en meet de mate waarin je last hebt van depressieve gevoelens.

Vragenlijst Tweezijdige communicatie (2-COM)

Vragenlijst Tweezijdige communicatie (2-COM)

Met de De 2-COM vragenlijst over tweezijdige communicatie krijg je beter inzicht in de communicatie tussen jou en je hulpverlener.

Vragenlijst Bijwerkingen Antipsychotica

Vragenlijst Bijwerkingen Antipsychotica

Last van bijwerkingen? Breng het in kaart! Vul de vragenlijst ‘bijwerkingen antipsychotica’ in en overleg de uitkomst met je hulpverlener.

Vragenlijst Angst

Vragenlijst Angst

De vragenlijst Angst gaat over de mate waarin je last hebt van angst of angstige gevoelens. Aan de hand van 10 vragen krijg je een score.