PsychoseNet.nl is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt. PsychoseNet voorziet in een belangrijke informatiebehoefte rondom psychosegevoeligheid en zet daarnaast sterk in op een herkadering van het beeld dat we hebben van mensen met psychische kwetsbaarheden in het algemeen, en dat van mensen met een psychotische kwetsbaarheid in het bijzonder.

Goede informatie en perspectief

Aan het begrip ‘psychose’ kleven nog altijd vele misverstanden (het is een progressieve hersenziekte), negatieve verwachtingen (na een psychose kun je nooit meer een normaal leven leiden) en vooroordelen (psychotische mensen zijn gevaarlijk), met alle gevolgen van dien. PsychoseNet wil een antwoord zijn op het onterechte negativisme en pessimisme rondom psychose door goede informatie en perspectief te bieden en een (online) community te creëren waar kennis en ervaring kan worden gedeeld.

Sponsors en partners

De website psychosenet.nl is een open, multideskundige eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals die opereert onder de paraplu van Stichting Psychosenet. De website is mede tot stand gekomen met bijdragen van Fonds NutsOhra, Stichting de Weijerhorst, Stichting Koningsheide, Janivo Stichting, MUMC+, Health Foundation Limburg, Janssen, Lundbeck, Yske-Walther fonds, Cortina Group / Oxypas en de Europese Commissie (Project EU-GEI, FP7).

Steun PsychoseNet

We zijn blij met jouw support! Het delen van je ervaring en kennis is zo belangrijk; het maakt PsychoseNet tot de open e-community die we graag willen zijn.

Je kunt PsychoseNet ook financieel steunen. Door je donatie kunnen we nog meer informatie, filmpjes en tools toevoegen aan deze site. We hebben ambities genoeg. Al onze donaties lopen via de Health Foundation Limburg Geestelijke Gezondheidszorg, een onafhankelijke ANBI-gecertificeerde stichting die zich specifiek inzet voor mensen met psychische klachten en hun naasten. Het richt zich op taboe- en stigmadoorbreking en wetenschappelijk onderzoek in Maastricht UMC+. HFL Geestelijke Gezondheidszorg zet zich, naast het werven van fondsen, juist ook in voor taboedoorbreking binnen de GGZ. PsychoseNet is daarbij een belangrijk breekijzer!

Wil je de ontwikkeling van PsychoseNet financieel steunen? Wij zijn heel blij met je bijdrage via NL11 INGB 0657 5268 35 t.n.v. HFL Geestelijke Gezondheidszorg o.v.v. PsychoseNet. Of doneer direct online.

Contact

Heb je een vraag over psychosegevoeligheid, manisch-depressiviteit of herstel? In het online e-mailspreekuur kun je (anoniem) vragen stellen aan één van onze experts.

Wil je een gastblog schrijven voor PsychoseNet? Leuk! We zijn altijd op zoek naar inspirerende verhalen, nieuwe invalshoeken, ervaringen.
Lees de voorwaarden voor plaatsing.

Heb je een algemene vraag? Mail naar redactie@psychosenet.nl

PsychoseNet heeft flyermateriaal en visitekaartjes beschikbaar. Bestellen? Mail naar redactie@psychosenet.nl

Volg PsychoseNet

RedactieOver PsychoseNet