Veel gezochte termen

Over PsychoseNet

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Over PsychoseNet

Stichting PsychoseNet.nl (ANBI) is een zelfregiecentrum waar professionals en ervaringsdeskundigen goede informatie, hoop en steun bieden.

PsychoseNet.nl is een multideskundig zelfregiecentrum en eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals. PsychoseNet is een laagdrempelige plek waar naast goede, normaliserende en herstelgerichte informatie ook hoop en steun geboden wordt. Lees alles over PsychoseNet.

PsychoseNet voorziet in een belangrijke informatiebehoefte rondom psychose, trauma en psychische kwetsbaarheden en zet daarnaast sterk in op een herkadering van het beeld dat we hebben van mensen met psychische kwetsbaarheden in het algemeen.

Goede informatie en perspectief

Aan het begrip ‘psychose’ kleven nog altijd vele misverstanden (het is een progressieve hersenziekte), negatieve verwachtingen (na een psychose kun je nooit meer een normaal leven leiden) en vooroordelen (psychotische mensen zijn gevaarlijk), met alle gevolgen van dien.

PsychoseNet wil een antwoord zijn op het onterechte negativisme en pessimisme rondom psychose door goede informatie en perspectief te bieden en een (online) community te creëren waar kennis en ervaring kan worden gedeeld.

Psychosenet is een digitale ontmoetingsplek, een online zelfregiecentrum en herstelacademie

Mensen kunnen bij PsychoseNet chatten, vragen aan experts sturen via het eSpreekuur en contact leggen met gelijkgestemden via het forum.

YouTube player
Help je PsychoseNet bij haar werk?

Hoe werkt PsychoseNet?

PsychoseNet wordt aangestuurd door Geeske Roorda. Ze draagt zorg voor de customer journey, ze bewaakt de kwaliteit van het systeem, doet de vormgeving en zet de (technische) vernieuwing van Psychosenet doorlopend in werking.

Geeske draagt zorg voor de webredactie, het eSpreekuur en de shop. Ze voert deze onderdelen aan onder de vlag van hoofdredacteur. Ook draagt ze zorg voor de webshop van PsychoseNet.

Zoek je contact?

Werkstuk of opdracht voor studie?

PsychoseNet ontvangt wekelijks diverse aanvragen voor werkstukken en schoolopdrachten. Hier kunnen we vanwege onze beschikbare tijd helaas niet op ingaan. 

Onze hoofdstukken

Weet je dat je op de site van PsychoseNet héél veel informatie kunt vinden?

Handig voor het maken van je opdracht. Blader gerust rond op onderstaande hoofdstukken van PsychoseNet.

Wil je een oproepje plaatsen voor een onderzoek of enquête, dan kan je mailen naar redactie@psychosenet.nl.

Bestuur

Het bestuur van Stichting PsychoseNet bestaat uit Jim van Os – voorzitter. Het bestuur is onbezoldigd.

ANBI

Stichting PsychoseNet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je de gegevens die openbaar zijn in het kader van het ANBI-reglement.

Naam: (Stichting) PsychoseNet
RSIN: 853528810
Kamer van Koophandel nummer: 59498153

Financiële verantwoording

Contact: redactie@psychosenet.nl

Doelstelling

Binnen Stichting PsychoseNet werken behandelaars, wetenschappers, patiënten en ervaringsdeskundigen op gelijk niveau samen om nuchtere en hoopvolle informatie over psychose, manie en depressie aan te bieden.

Deze informatie wordt aangeboden via www.psychosenet.nl. PsychoseNet.nl biedt concrete aanknopingspunten voor herstel en participatie bij ernstige psychische aandoeningen.

PsychoseNet sluit als eCommunity naadloos aan op wat we willen bereiken met De Nieuwe GGZ, een toekomstbestendig en duurzaam model voor psychiatrische zorg. In een tijd waarin mensen graag zelf aan het roer blijven staan om oplossingen te zoeken voor hun klachten. PsychoseNet denkt daar een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Sponsors en partners

De website psychosenet.nl is een open, multideskundig zelfregiecentrum en eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals die opereert onder de paraplu van Stichting Psychosenet.

De website psychosenet.nl is mede tot stand gekomen met bijdragen van in het verleden Fonds NutsOhra, Stichting de Weijerhorst, Stichting Koningsheide, Janivo Stichting, MUMC+, Health Foundation Limburg, Yske-Walther fonds, Cortina Group / Oxypas, Sint Clemens Stichting, VSB fonds, Stichting Kannunik Salden, en de Europese Commissie (Project EU-GEI, FP7).

Momenteel wordt PsychoseNet ondersteund door het UMC Utrecht en de Stichting BIBAMOZ.

Wil je de ontwikkeling van PsychoseNet financieel steunen?

We zijn op zoek naar donateurs om ons te helpen bij ons werk. Wij zijn heel blij met je bijdrage via NL85 RABO 0160 4233 33 t.n.v. Stichting PsychoseNet of online via onze donatiemodule.

Volg PsychoseNet

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Gerelateerd

Meer over

PsychoseNet
Zelfregiecentrum

Lees ook