Veel gezochte termen

Innovatie in de Hulpverlening – PsychoseNet.nl

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Innovatie in de Hulpverlening – PsychoseNet.nl

In de GGZ is continue innovatie in de hulpverlening cruciaal. Bij Psychosenet.nl dragen we met ons online eSpreekuur en de chatdienst.

In de wereld van geestelijke gezondheidszorg is continue innovatie in de hulpverlening cruciaal. Bij Psychosenet.nl hebben we hier getracht aan bij te dragen met twee nieuwe hulpverleningsvormen: ons online eSpreekuur en de chatdienst.

Deze methoden hebben de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt. Met gemiddeld 350 eSpreekuur contacten per maand en meer dan duizend herstelondersteunende chatgesprekken, bewijzen ze hun waarde dagelijks.

Anonimiteit als Kracht

Onze ervaring toont aan dat anonimiteit in hulpverlening extra mogelijkheden biedt. Het breekt barrières af, maakt hulp laagdrempelig en veilig. Geen wachttijden, bureaucratie, of rigide richtlijnen; onze benadering is menselijkheid, empathisch luisteren, en het kanaliseren van mentale ervaringen.

Directe Toegang tot Hulp

Psychisch lijden is vaak een zware strijd. Wat men het meest nodig heeft, is directe toegang tot deskundige, herstelondersteunende hulpverleners.

Onze anonieme hulpverlening, beschikbaar 7 dagen per week, vormt een cruciaal complement voor de vaak overgeorganiseerde en ontoegankelijke traditionele zorg.

Empowerment via Chat

Op de chat hebben we expertise ontwikkeld in het herkennen van signalen en het empoweren van mensen in hun herstelproces. Deze vorm van hulpverlening staat niet op zichzelf maar is een complementaire, flexibele aanvulling op face-to-face zorg, vrij van wachttijd en bureaucratische hindernissen.

Klantgerichte Interactie

Het unieke van onze chat- en eSpreekuurservice is de klantgerichtheid. Gebruikers kunnen elk moment de interactie stopzetten als deze niet voldoet aan hun behoeften. Dit zorgt ervoor dat onze medewerkers uitermate klantgericht zijn en aansluiten bij de werkelijke zorgbehoeften van individuen. Strakke, top-down richtlijnen voor ‘evidence-based interventies’ zijn hier minder relevant; wat telt is de werkelijke behoefte van de persoon.

Breed Spectrum van Problemen

We behandelen een breed scala aan problemen: van stemmen horen en trauma’s tot medicatie-gerelateerde kwesties en zelfbeeldproblematiek. Opvallend is de neiging van mensen om psychisch lijden te medicaliseren en onwetendheid over de risico’s van chronisch medicatiegebruik en niet-medicamenteuze strategieën.

Trots en Hoop

Ik ben trots op wat onze medewerkers dagelijks bereiken onder uitdagende omstandigheden. Deze vorm van flexibele, mensgerichte hulpverlening heeft potentieel voor verdere groei in Nederland. Het is een essentiële vernieuwing, die buiten de traditionele GGZ-structuur valt, en tegemoetkomt aan een groeiende behoefte.

Psychosenet.nl heeft zich ontwikkeld van een informatieve website naar een brede beweging met flexibele hulpverleningsopties. Deze vooruitgang is een reflectie van ons geloof in vernieuwing en verbetering in de geestelijke gezondheidszorg. Met hoop en vastberadenheid blijven we werken aan deze essentiële missie.

Meer lezen over innovatie in de hulpverlening ?

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet.nl. Gratis en anoniem.

Ken je de mini-College’s van PsychoseNet al?

Bekijk PsychoseNet college’s van Jim van Os over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow

Gerelateerd

Meer over

chatten
GEM
hulpverlening
innovatie

Lees ook