Veel gezochte termen

Psychosenet Mini College

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wat is het Ecosysteem Mentale Gezondheid? (GEM)

In dit minicollege legt Jim van Os uit wat GEM is (Ecosysteem Mentale Gezondheid). Hij legt ook uit wat de rol is van eCommunities daarin.

In dit minicollege legt Jim van Os uit het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) is. GEM werkt vanuit een nieuwe visie op psychisch lijden (door een andere bril kijken naar mentale problemen) en ziet wachtlijsten als een symptoom van een systeem dat transformatie behoeft.

GEM houdt zich sinds 2016 bezig met de uitdaging om de visie op en behandeling van psychisch lijden te moderniseren

Dit doen ze door vanuit De Nieuwe GGZ in co-creatie te bewijzen dat het kan, het te organiseren en te financieren in social trials die plaatsvinden in verscheidene plekken in het land, in het kader van IZA (het Integrale Zorgakkoord).

Het GEM mini-college

Het is duidelijk dat het denken over psychisch lijden, het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening hiertoe aanpassingen behoeft. Echter zonder de fundamenten van het zorgverzekeringsstelsel te veranderen. Het belangrijkste is dat iedereen in het ecosysteem uitgaat van dezelfde onderliggende waarden van menselijkheid, gelijkwaardigheid en samenwerking.

De GEM-gedachte is dat al deze verschillende vormen van zorg veel meer kunnen samenwerken met en leren van elkaar in een Ecosysteem Mentale Gezondheid.

Jim van Os legt ook uit wat de rol is van eCommunities

Voor GEM is duidelijk dat het denken over psychisch lijden, het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening aangepast zullen moeten worden, te beginnen met de onderliggende waarden.

YouTube player

Een essentieel onderdeel daarvan zijn natuurlijk de eCommunities, zoals beschreven in deze publicatie. eCommunities, zoals proud2bme.nl en psychosenet.nl zijn:

  • Een online sociaal netwerk rond psychisch lijden, rijk uitgerust met informatie, zelfhulp en vele verschillende contactmogelijkheden, waar mensen met psychische klachten 24 x 7 naar toe kunnen gaan om verbinding te ervaren met lotgenoten, perspectief te krijgen en ‘aan de slag te gaan’.
  • Met daaromheen een schil van ervaringsdeskundigheid en professionele deskundigheid die op allerlei manieren flexibel en laagdrempelig, deels anoniem, ingezet kan worden voor behandeling.

Gelijkwaardigheid en met respect voor elkaar

Dit gebeurt vanuit gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars manier van werken. Met name dient de ‘stem van de patiënt’, te worden gehoord, zoals beschreven in dit essay:

De partijen in het systeem gaan uit van dezelfde waarden: menselijkheid, elkaar helpen, niemand in de steek laten, samenwerken – en een model van psychisch lijden dat begint bij de context van de persoon en niet bij een diagnose van een ‘stoornis in het hoofd’.

Heb je een vraag over GEM?

Jim van Os beantwoordt je vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Boek We zijn God niet, geschreven door Jim van Os en Myrrhe van Spronsen

GEM staat ook beschreven in het boek: ‘We Zijn God Niet‘ van Jim van Os en ervaringsdeskundige Myrrhe van Spronsen.