flag 001
flag 001
flag 001
flag 001
Wat is het Ecosysteem Mentale Gezondheid? (GEM)

Veel gezochte termen

Psychosenet Mini College

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wat is het Ecosysteem Mentale Gezondheid? (GEM)

Mini College wat is GEM door Jim van Os

In dit minicollege legt Jim van Os uit het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) is. GEM werkt vanuit een nieuwe visie op psychisch lijden (door een andere bril kijken naar mentale problemen) en ziet wachtlijsten als een symptoom van een systeem dat transformatie behoeft. Het staat beschreven in het boek: ‘We Zijn God Niet‘ van Jim van Os en ervaringsdeskundige Myrrhe van Spronsen.

GEM houdt zich sinds 2016 bezig met de uitdaging om de visie op en behandeling van psychisch lijden te moderniseren

Dit doen ze door vanuit De Nieuwe GGZ in co-creatie te bewijzen dat het kan, het te organiseren en te financieren in social trials die plaatsvinden in verscheidene plekken in het land, in het kader van IZA (het Integrale Zorgakkoord). Het is duidelijk dat het denken over psychisch lijden, het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening hiertoe aanpassingen behoeft, echter zonder de fundamenten van het zorgverzekeringsstelsel te veranderen. Het belangrijkste is dat iedereen in het ecosysteem uitgaat van dezelfde onderliggende waarden van menselijkheid, gelijkwaardigheid en samenwerking.

Het mini college:

De GEM-gedachte is dat al deze verschillende vormen van zorg veel meer kunnen samenwerken met en leren van elkaar in een Ecosysteem Mentale Gezondheid

Dit gebeurt vanuit gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars manier van werken. Met name dient de ‘stem van de patiënt’, te worden gehoord, zoals beschreven in deze publicatie. De partijen in het systeem gaan uit van dezelfde waarden: menselijkheid, elkaar helpen, niemand in de steek laten, samenwerken – en een model van psychisch lijden dat begint bij de context van de persoon en niet bij een diagnose van een ‘stoornis in het hoofd’.

Jim van Os legt ook uit wat de rol is van eCommunities

Voor GEM is duidelijk dat het denken over psychisch lijden, het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening aangepast zullen moeten worden, te beginnen met de onderliggende waarden.

Een essentieel onderdeel daarvan zijn natuurlijk de eCommunities, zoals beschreven in deze publicatie. eCommunities, zoals proud2bme.nl en psychosenet.nl zijn:

  • Een online sociaal netwerk rond psychisch lijden, rijk uitgerust met informatie, zelfhulp en vele verschillende contactmogelijkheden, waar mensen met psychische klachten 24 x 7 naar toe kunnen gaan om verbinding te ervaren met lotgenoten, perspectief te krijgen en ‘aan de slag te gaan’.
  • Met daaromheen een schil van ervaringsdeskundigheid en professionele deskundigheid die op allerlei manieren flexibel en laagdrempelig, deels anoniem, ingezet kan worden voor behandeling.

Mini-College’s van PsychoseNet

Bekijk college’s over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow

Meer weten over GEM?

Deze links vindt de PsychoseNet redactie de moeite waard: