Main content

Vraag

Hallo,

Toen ik van aripiprazol overging op lithium was ik ingesteld op een te lage lithiumspiegel. Ik werd toen manisch-psychotisch. Vervolgens kreeg ik weer aripiprazol erbij. Het gaat nu al twee jaar goed.

Is het nodig om de aripiprazol helemaal te stoppen om een positief effect te bereiken van het lithium of kan dit ook door de aripiprazol te verminderen?

Bedankt voor uw antwoord.

Antwoord

Beste T.,

Dat is een goede vraag, maar ik kan er alleen een algemeen antwoord op geven omdat ik je natuurlijk niet ken.

Als is gebleken dat een (te) lage lithiumdosis (en dus spiegel) onvoldoende bescherming biedt om een terugval te voorkomen, moet dus een hogere dosis/spiegel worden aangehouden, als daar tenminste ruimte voor is (12-uur spiegel preventief tussen 0.6 en 1.0 of zelfs 1.2 mmol/l).

Als tijdens een manie een antipsychoticum is toegevoegd, wordt enkele maanden nadat de manie weer verdwenen is beoordeeld of alleen preventief behandelen met voldoende hoog gedoseerd lithium werkzaam zal zijn, en het antipsychoticum dus kan worden afgebouwd. Dat zal per persoon verschillen, ook op basis van diens eerdere ervaringen hiermee.

Ook kun je streven naar een zo laag mogelijke dosis van het antipsychoticum dat naast lithium wordt gegeven, met de optie om de dosis snel te verhogen als er onverhoopt toch weer manische verschijnselen optreden. Bespreek met je behandelaar hoe jouw problematiek in dit algemene plaatje past.

Met vriendelijke groet,

Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over de bipolaire stoornis:

Meer informatie over medicatie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Ralph Kupka op 3 februari 2022
  • Deel deze pagina: