Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Is behandeling beter dan geen behandeling?

Vraag

Is het aangetoond dat een moderne psychiatrische behandeling beter is dan géén psychiatrische behandeling? Als er gekeken wordt naar de tevredenheid van de ggz-gebruiker? En dan bedoel ik zowel de bejegening als de medicatie.

Ik heb de indruk dat de tevredenheid van psychiatrisch patiënten er helemaal niet toe doet in de ggz. Ik ben in ieder geval totaal niet tevreden!

Antwoord

Beste P.,

Goede vraag!

Het hangt een beetje af van welke klachtengroep je het vraagt. Mensen met relatief lichte klachten zijn tevredener dan mensen met ernstige klachten. De meeste mensen met ernstige klachen (en hun familie) zijn maar matig tevreden of zelfs ontevreden met de zorg die ze krijgen. Dat komt omdat de zorg in het algemeen wordt ingezet vanuit een medisch perspecitef en weinig is toegespitst op sociale en existentiële aspecten van herstel.

Dit heeft weer te maken met het feit dat we in Nederland twee systemen van zorg hebben: de medische zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de sociale zorg (ondersteunning, begeleiding, wonen, werken, relaties) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aangezien deze twee vormen van zorg niet geïntegreerd worden aangeboden, vallen met name mensen met ernstige psychische aandoeningen tussen wal en schip.

Er wordt gewerkt aan betere modellen van zorg in de experimenten Ecosysteem Mentale Gezondheid. Hier lees je er meer over:

https://www.umcutrecht.nl/nieuws/het-ecosysteem-mentale-gezondheid

Maar het gaat nog wel even duren vrees ik, voordat je er wat van gaat merken.

Greetz Jim

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Jim van Os op 17 september 2022

Gerelateerd

Meer over

Behandeling

Lees ook