Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wat zijn de verschillen tussen ‘mannenhersenen’ en ‘vrouwenhersenen’?

Vraag

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het brein van mannen (jongens) en het brein van vrouwen (meisjes)?

Antwoord

Hey S.,

Er zijn verschillende – echter bedenk dat het gaat om gemiddelde verschillen die bovendien klein zijn en extreem variabel. Mannen en vrouwen onderling verschillen enorm – het gaat niet alleen om verschillen tussen mannen en vrouwen.

De meest opvallende verschillen zijn:

Mannen hebben doorgaans grotere hersenen dan vrouwen. Dit verschil is echter relatief en houdt verband met het verschil in lichaamsgrootte tussen mannen en vrouwen. Bepaalde gebieden van de hersenen kunnen ook verschillend zijn in grootte en dichtheid van neuronen. Bijvoorbeeld, delen van de frontale lob (betrokken bij probleemoplossing en besluitvorming) en de limbische cortex (belangrijk voor emotieregulatie) zijn bij vrouwen vaak groter, terwijl mannen doorgaans grotere hersengebieden hebben die gerelateerd zijn aan ruimtelijke verwerking.

Er zijn verschillen in de concentraties van bepaalde neurotransmitters. Vrouwen hebben bijvoorbeeld hogere niveaus van progesteron en oestrogeen, die invloed hebben op emoties en pijnbeleving. Testosteron, dat in hogere concentraties bij mannen voorkomt, beïnvloedt onder andere agressie en seksueel gedrag.

Sommige studies suggereren dat er verschillen zijn in de manier waarop verschillende delen van de hersenen met elkaar verbonden zijn. Maar heel zeker is dit niet. Vrouwen vertonen vaak sterkere verbindingen tussen de linker- en rechterhersenhelft, wat zou kunnen bijdragen aan een betere multitasking en verbale vaardigheden. Mannen daarentegen kunnen sterkere verbindingen binnen dezelfde hersenhelft hebben, wat zou kunnen bijdragen aan betere ruimtelijke vaardigheden.

Mannen en vrouwen reageren anders op pijn en stress, wat deels te wijten kan zijn aan anatomische en chemische verschillen in de hersenen.

Onderzoek suggereert verder dat er subtiele verschillen kunnen zijn in bepaalde cognitieve vaardigheden. Vrouwen presteren doorgaans beter op taken die verbale vaardigheden en geheugen vereisen, terwijl mannen over het algemeen beter presteren op taken die ruimtelijk inzicht vereisen.

Maar nogmaasl: deze verschillen zijn gemiddelden en er is vooral veel overlap tussen individuen, inclusief mannen en vrouwen. Ook is het natuurlijk belangrijk te benadrukken dat deze verschillen geen indicatie zijn van superioriteit of inferioriteit van het ene geslacht ten opzichte van het andere! En bedenk ook dat veel van deze verschillen waarschijnlijk het resultaat zijn van een complexe interactie tussen biologie, omgeving en opvoeding.

Geen harde conclusies dus!

Greetz Jim

Beantwoord door: Jim van Os op 17 januari 2024

Gerelateerd

Meer over

overige onderwerpen

Lees ook