flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
Persoonlijke psychiatrie - Terug naar de essentie

Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Auteur:

Maarten Bak, Patrick Domen, Jim van Os

Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie – Maarten Bak, Patrick Domen, Jim van Os

Psychiatrie gaat kantelen. 300 DSM-classificaties worden 15 syndromen; – Diagnoses worden niet meer gesteld op basis van een standaardlijst maar op basis van persoonlijke beoordeling; – Het herstel van de patiënt staat voorop, ook als dat veel inspanning kost.

Het draagvlak voor de nieuwe benadering is groot

Tweeënzestig grote namen uit het vak hebben een bijdrage geleverd aan dit boek. Universiteiten willen het voorschrijven aan geneeskunde-studenten. Onder gevestigde psychiaters leeft veel sympathie voor de nieuwe benadering.

Psychiatrische patiënten noemen de benadering ‘nieuwe GGZ‘ of ‘goede GGZ’.


Maarten Bak, Patrick Domen, Jim van Os