Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

De dokter en de patiënt met psychische problemen van Henriëtte van der Horst, voor huisartsen die mensen met psychische problemen begeleiden.

Auteur:

Onder redactie van: Henriëtte van der Horst en Jim van Os

Uitgever:

Bohn Stafleu van Loghum

De dokter en de patiënt met psychische problemen – Henriëtte van der Horst en Jim van Os

Dit boek is geschreven voor huisartsen die samen met de GGZ praktijkondersteuner mensen met psychische problemen behandelen en begeleiden. Het boek biedt hen handvatten voor diagnostiek, behandeling en verwijzing. De auteurs illustreren dit aan de hand van uitgewerkte casuïstiek. De dokter en de patiënt met psychische problemen van Henriëtte van der Horst, voor huisartsen die mensen met psychische problemen begeleiden.

In het eerste deel van De dokter en de patiënt met psychische problemen staan de belangrijkste ontwikkelingen in de GGZ beschreven. Daarbij formuleren de auteurs de algemene uitgangspunten voor diagnostiek bij mensen met psychische klachten en problemen.

In het boek komen ook de “nieuwe GGZ’ en de herstelbeweging en de ontwikkelingen op het gebied van E-mental health aan de orde

In het tweede deel leest u over veelvoorkomende psychische klachten en problemen bij patiënten. Hier worden huisartsen vrijwel dagelijks mee geconfronteerd. In deze hoofdstukken bieden huisartsen en psychiaters een aantal handvatten voor diagnostiek, behandeling en verwijzing.

Verschillende huisartsen en psychiaters hebben meegewerkt aan ‘De dokter en de patiënt met psychische problemen’. Het boek staat onder redactie van prof. dr. Henriëtte van der Horst, hoogleraar huisartsgeneeskunde en prof. dr. Jim van Os, hoogleraar psychiatrie.


Henriëtte van der Horst en Jim van Os

Meer lezen over de nieuwe GGZ?