Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Waar kan ik hulpverleners vinden die werken volgens principes van De Nieuwe GGZ?

Vraag

Omdat ik helemaal vastliep ben ik maar naar de huisarts gegaan en zij verwees me door naar de ggz. Naar aanleiding van een tekening zeiden ze dat ik wanen heb. De oplossing zouden medicijnen zijn. Maar ik lees op deze site hele andere verhalen.

Ben ik zoveel meer gestoord dan ik dacht?

Raak ik door medicijnen niet nog meer geïsoleerd?

De ggz noemt mij psychotisch en ik moet ‘stil worden’. Is dit sociale verbinding ervaren?

Super dank voor deze site, maar ik voel me zo alleen, ongehoord en afgewezen.

Waar kan ik hulpverleners vinden die werken vanuit uw inzichten?

Dank u wel.

Antwoord

Beste G.,

Dank voor je vraag en je hartekreet!

Als je je onbegrepen en eenzaam voelt binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz), kan het vinden van ondersteuning door mensen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad ontzettend waardevol zijn. Dit is waar peer-support en initiatieven zoals een herstelacademie c.q. zelfregiecentrum een belangrijke rol kunnen spelen.

Peer-support houdt in dat je ondersteuning krijgt van iemand die zelf ervaring heeft met psychische uitdagingen. Deze vorm van ondersteuning is gebaseerd op gelijkwaardigheid: de peer-supporter begrijpt wat je doormaakt omdat degene vergelijkbare ervaringen heeft gehad. Dit kan een gevoel van herkenning en verbondenheid creëren, waardoor je je minder alleen voelt.

Een herstelacademie is dus een plek waar mensen met psychische uitdagingen samen kunnen komen om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. Deze academies worden vaak gerund door ervaringsdeskundigen, mensen die zelf ervaring hebben in de ggz en die getraind zijn om anderen te ondersteunen. Bij een herstelacademie kun je verschillende cursussen en workshops – bijvoorbeeld de WRAP – volgen die gericht zijn op persoonlijk herstel en empowerment – precies de dingen die je nu mist.

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. Dit is een zelfhulpmethode die ontwikkeld is door en voor mensen met psychische problematiek. Het doel van WRAP is om je persoonlijke welzijn te verhogen en je te helpen bij het omgaan met psychische uitdagingen. Het plan omvat het identificeren van je persoonlijke hulpbronnen (zoals copingstrategieën en steunnetwerken) en het opstellen van een actieplan voor tijden van crisis.

Herstelacademies/zelfregiecentra werken volgens de CHIME-principes. CHIME is een acroniem dat staat voor Connectedness (verbondenheid), Hope (hoop), Identity (identiteit), Meaning (betekenis), and Empowerment (empowerment). Deze principes vormen de kern van wat herstel betekent maar vaak in de ggz te weinig voorhanden is, zoals ook jij ervaart.

CHIME betekent dus:

Connectedness (verbondenheid): dit gaat over het opbouwen van goede relaties en deel uitmaken van een ondersteunende gemeenschap.
Hope (hoop): de focus ligt op het behouden en voeden van hoop op herstel en een beter leven.
Identity (identiteit): hierbij gaat het om het opbouwen van een positieve identiteit buiten de psychiatrische patiëntrol.
Meaning (betekenis): het vinden van betekenis en doel in het leven, ondanks de uitdagingen.
Empowerment (empowerment): het nemen van controle over je eigen leven en beslissingen.

Als je je onbegrepen en eenzaam voelt in de ggz, kan contact met ervaringsdeskundigen een bron van troost en verbinding zijn. Zij bieden een uniek perspectief en begrip dat soms ontbreekt in traditionele therapeutische settings. Door de gedeelde ervaringen en het gevoel van begrip kunnen ze een gevoel van hoop en empowerment bieden.

In deze omgevingen kun je leren van de ervaringen van anderen, terwijl je ook jouw eigen verhaal en ervaringen deelt. Dit kan een krachtige manier zijn om je minder geïsoleerd te voelen, en om nieuwe strategieën te ontdekken om met je uitdagingen om te gaan. Het is een plek waar jouw ervaringen en gevoelens erkend en gewaardeerd worden, wat essentieel is voor herstel en welzijn.

Dus G., probeer op zoek te gaan naar peer-support in de regio – check onze sociale kaart om te zien wat er is in de buurt bij jou…

Hope this helps!

Greetz Jim

Beantwoord door: Jim van Os op 13 november 2023

Gerelateerd

Meer over

Behandeling
Hulp & Herstel
Psychosegevoeligheid

Lees ook