Veel gezochte termen

WRAP – Wellness Recovery Action Plan

WRAP – Wellness Recovery Action Plan

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een herstelmethode die helpt om grip te krijgen op je leven als dat door gebeurtenissen is ontregeld.

WRAP staat voor: Wellness Recovery Action Plan en komt uit Amerika. Het is een herstelmethode die je helpt om weer grip te krijgen op je leven, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld.  Je kunt het alleen doen, met andere peers, met een herstelcoach of in een groep.

Wat is WRAP – Wellness Recovery Action Plan?

Een WRAP is een persoonlijk actieplan dat je helpt om je goed te blijven voelen. Sinds 1997 passen mensen met een psychiatrische geschiedenis hem in de VS met succes toe. Ook in Nederland kun je tegenwoordig WRAP-werkgroepen doen, als een veelbelovende manier om te werken aan een stabiel en gelukkig leven in eigen regie.

Onderdelen van WRAP zijn:

 1. Gereedschapskoffer voor een goed gevoel
 2. Dagelijks onderhoud
 3. Triggers en Actieplan
 4. Vroege Waarschuwingstekenen en Actieplan
 5. Signalen van Ontsporing en Actieplan
 6. Crisisplan
 7. Postcrisis Plan

In Nederland werk je vaak in een groep van 8-10 mensen aan je plan, die 10 keer elke week bij elkaar komen. Twee groepsleiders met ervaring staan je bij.

Gereedschapskoffer

De basis van WRAP is de gereedschapskoffer voor een goed gevoel. Je beschrijft wat je nodig hebt om je gelukkig te voelen. Dat kan over alle facetten van je dagelijks leven gaan.

Vervolgens werk je in zes actiepunten uit wat je zelf kunt inzetten om dat te bereiken en om te voorkomen dat je uit balans raakt.

Actieplan – in 6 punten

 1. In punt één: ‘dagelijks onderhoud’, staat bijvoorbeeld hoe je bent als je je goed voelt en welke dingen je moet doen om die prettige toestand te bereiken en te houden.
 2. Punt twee gaat over triggers van buiten, die je uit balans kunnen brengen. Je maakt een actieplan waarin staat hoe je die triggers het hoofd kunt bieden.
 3. Dat geldt ook voor punt 3: vroege waarschuwingstekens van onbalans
 4. Nummer vier: signalen van ontsporing.
 5. Nummer vijf behelst een crisisplan
 6. Bij nummer zes is het postcrisisplan: hoe keer je weer terug naar een evenwichtige situatie.

Perspectief

De methode heeft niks magisch en het is ook geen kant-en-klaar recept. Het is een praktisch instrument dat je ruimte, vertrouwen en perspectief kan bieden. De sleutelbegrippen van WRAP zijn hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf, steun geven en steun krijgen.

Facilitators

Er komen geen professionele hulpverleners te pas aan WRAP. Twee speciaal getrainde mensen met ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid staan de groep bij. Er zijn nu zo’n 75 opgeleide facilitators in Nederland. Een aantal ggz-instellingen is bezig om WRAPgroepen op te zetten. Je kunt het zien als een hoopvolle tegenhanger van de pessimistische psychiatrie.

Controle over je leven

De founding mother van WRAP is Mary Ellen Copeland. Als kind zag ze hoe haar moeder kampte met ernstige psychiatrische problemen. Later belandde ze zelf ook in de psychiatrie. Haar behandelaars gaven haar geen hoop en schreven medicijnen voor ter bestrijding van symptomen. Copeland legde zich er niet bij neer en probeerde zelf weer controle over haar leven te krijgen.

Samen met medepatiënten ontwikkelde ze de zelfhulpmethode WRAP en stichtte ze het Copeland Center.

WRAP cursus

WRAP kun je volgen in de vorm van een cursus, samen met anderen cursisten ga je dan stap voor stap aan de slag. Bij elke stap wordt stilgestaan, en ideeën uitgewisseld. Deze stappen worden in een eerste versie vastgelegd, waar de cursist verder mee aan de slag kan.

Kracht
De cursus richt zich op kracht in plaats van klacht door uit te gaan van hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor uzelf en steun geven en krijgen. Dit zijn kernbegrippen van herstel. Het plan is dus gebaseerd op wat een cursist goed doet.

Groepsgevoel
Werken aan de WRAP in groepsverband heeft een grote meerwaarde. Samen met elkaar stel je regels op en zo creëer je samen een veilige omgeving. Door in groepsverband ervaringen uit te wisselen, leer je van elkaar. Samen kom je tot prachtige ideeën, die inpasbaar zijn in je leven. Ook kunnen ervaringen van anderen steunend en inspirerend zijn.

WRAP cursussen worden o.a. aangeboden door:

Enik Recovery College
Pameijer
GGZ Noord-Holland-Noord
HEE
FAMEUS
Kenniscentrum Phrenos

Zelf aan de slag met WRAP

Een goed Engelstalig boek om zelf door te werken is: Pathways to Recovery. A Strengths Recovery Self-Help Workbook.  Dit boek is echter ook vertaald in het Nederlands en heet: ‘De weg naar herstel’.

Het is niet te koop in de winkel, maar wel te bestellen via www.ggz-nhn.nl.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Wil je PsychoseNet steunen?

Wordt donateur en help ons om mooie projecten te realiseren.