Veel gezochte termen

Social holding & Resourcegroepen

Social holding & Resourcegroepen

Social holding en resourcegroepen zijn de sociale buffer waarin een kwetsbaar persoon zich staande kan houden en kan bouwen aan perspectief.

Met social holding bedoelen we dat bij psychose het gedrag niet altijd lineair is en tot een sociaal conflict kan leiden dat ontwrichtend kan werken, bijvoorbeeld omdat het uitmondt in een opname, een interventie van de politie of een huisuitzetting. Een resourcegroep kan helpen om persoonlijke, zelfgekozen herstel- en participatiedoelen te realiseren.

Social holding betekent ook iets bijdragen aan de situatie van de jonge man die net uit het psychiatrisch ziekenhuis is ontslagen en thuis bij zijn ouders zit zonder iets omhanden te hebben. Hij begrijpt nog niet goed wat hem precies is overkomen maar merkt dat zijn leven in duigen ligt. Zijn ouders zien dat hij gedempt is en niet zijn oude zelf. Een verpleegkundige komt af en toe checken en over twee maanden is de volgende afspraak met de psychiater.

Maar zou er niet meer kunnen en eigenlijk juist ook moeten gebeuren?

Wat is Social holding

Social holding betekent zoveel als een sociale buffer aanleggen zodat de persoon zich staande kan houden, zich kan ontwikkelen en kan bouwen aan perspectief.

Traditioneel is de GGZ niet goed in social holding, terwijl het voor de patiënt die op zoek is naar een goed leven juist van het grootste belang is. Gelukkig is er de laatste tijd meer netwerkdenken ontstaan in de GGZ, op basis waarvan kan worden samengewerkt met partners in de sociale zorg. Met deze ontwikkeling is systematisch werken aan social holding een stuk dichterbij is gekomen.

Netwerkdenken in de GGZ betekent zoveel als iemands formele en informele relaties en sociale mogelijkheden in kaart brengen met een HONI.

Herstel Ondersteunende Netwerk Intake (HONI)

In de HONI worden alle elementen van het netwerk onderzocht op mogelijkheid tot activatie, opschaling, samenwerking en andere manieren van exploitatie.

Resourcegroep

Met de patiënt kan worden onderzocht of er een resourcegroep kan worden gevormd. Een resourcegroep bestaat uit een groep mensen, uitgekozen door de patiënt, die voor hem belangrijk zijn en die kunnen helpen om persoonlijke, zelfgekozen herstel- en participatiedoelen te realiseren.

De leden van de resourcegroep kunnen familieleden of andere naastbetrokkenen zijn maar ook ervaringswerkers, herstelcoaches, sportcoaches, wmo-begeleiders, woonbegeleiders, een housing first partner, een kwartiermaker, medepatiënten, vrijwilligers en allerlei andere behandelaars, inclusief de behandelaars van het FACT-team.

Eigenaarschap en regie

De resourcegroep functioneert zoveel mogelijk op basis van eigenaarschap en regie van de patiënt. Het gaat dus over bestaande werkwijzen die uitgaan van sociale netwerkversterking, eigen kracht, herstel en positieve gezondheid. Eigen regie van de patiënt betekent erkenning van het principe van empowerment en co-creatie van de zijde van de hulpverlener.

Het is iemand helpen zichzelf te helpen, niet dingen overnemen van of fixen.

De patiënt kan de individuele leden van de resourcegroep vragen om te helpen met specifieke taken op het gebied van herstel, crisisinterventie, retreats, peer-supported open dialogue, groepsbehandelingen, individuele behandelingen, werken, wonen en onderwijs.

De resourcegroep kan worden gebruikt om trajecten te activeren bij een recovery college, een sociale onderneming, of een traject op het gebied van wonen, werken of onderwijs. De resourcegroep kan zo helpen de sociale buffer te vormen die de persoon helpt om zich staande te houden en te ontwikkelen.

Sociaal herstel

De resourcegroep is een belangrijke bron bij het organiseren van sociale experimenten op weg naar sociaal herstel. Het voorkomt sociale leegte en sociale complicaties die optreden als hulpverlening uitsluitend bestaat uit afspraken gericht op medicatiecontrole of symptoomstabilisatie – hetgeen in de praktijk nog vaak het geval is.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Ken je de mini-College’s van PsychoseNet al?

Bekijk PsychoseNet college’s over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow

Gerelateerd

Meer over

Hulp en herstel
recourcegroep
Social holding

Lees ook