Veel gezochte termen

Je bent niet je diagnose

Je bent niet je diagnose

Je bent niet je diagnose; een diagnose is maar een woord. Het verwijst niet naar een scherp omlijnde 'ziekte-entiteit'.

Het is niet handig om te maken te krijgen met hulpverleners die bijvoorbeeld de diagnose ‘schizofrenie’ stellen en per sé serieus willen nemen zonder het te kunnen relativeren. Het is immers maar een woord waar sommige psychiaters weliswaar aan gehecht zijn, maar dat niet verwijst naar betrouwbare wetenschap of een scherp omlijnde ziekte-entiteit. Kortom: Je bent niet je diagnose.

Er altijd een toekomst, herstellen kan

“Een psychose meemaken is een ingewikkelde zaak. Ervan herstellen ook. Na een een psychose is er altijd een toekomst, herstellen kan”.

Psychose is een breed spectrum en een mystificerend Grieks woord verzonnen voor de groep die mogelijk een slechte prognose kunnen hebben is een kunstfout in de geneeskunde die prognosticatie heet.

Het is belangrijk om de persoon goed voor te lichten met betrekking tot de prognose. Psychosegevoeligheid  is een spectrum aan symptomen en gedragingen en de klinische prognose is zeer variabel. Daarnaast is er ook de prognose in de zin van herstel van perspectief, ongedacht de klinische prognose. Herstel van perspectief is altijd mogelijk.

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen rond psychosegevoeligheid is een beginnende trend. Ondernemen is veel meer dan alleen maar winst maken. Steeds meer ondernemers willen met hun bedrijf bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en sociale problemen.

De GGZ probeert hier en daar samen te werken met sociaal ondernemerschap gericht op ‘winst’ in de vorm van participatie, verbinding en zingeving in een kader van psychisch lijden zoals psychosegevoeligheid. Dit is een beweging die hopelijk zal groeien de komende jaren.

’t Is soms lastig om de juiste hulp te vinden

Je moet je er op voorbereiden dat op veel plekken in Nederland het complete palet aan hulpverlening moeilijk te vinden is. Medicatie en een regulier contact met een verpleegkundige is meestal wel te vinden.

Waar het bij hulp en psychose om gaat is de persoon en zijn naasten bijstaan bij een persoonlijk en vaak moeilijk proces van leren om zoveel mogelijk ‘je ding’  te kunnen doen ondanks meer dan gemiddelde psychosegevoeligheid”.

Specialistische zorglijnen

Vaak zijn de activiteiten van de GGZ (medische zorg) niet goed afgestemd met de gemeente (sociale zorg) en ook zijn de activiteiten tussen de verschillende GGZ-instellingen vaak niet goed afgestemd. Ook werkt de GGZ vaak met specialistische zorglijnen zodat de behandeling van één persoon soms wordt uitgesmeerd over 3 verschillende zorglijnen, wat niet goed werkt.

Ouderwets medisch ziektemodel 

Ook zijn er nog hulpverleners die volgens een ouderwets medisch ziektemodel  willen werken (bijvoorbeeld gewichtig doen over de diagnose ‘schizofrenie’ alsof het echte kennis vertegenwoordigt) en niet gewend zijn om te opereren op basis van gelijkwaardigheid, ‘samen begrijpen’ en ‘samen beslissen’.

Je een spiegel laten voorhouden

Niet zelden werken hulpverleners op hun eigen manier, zonder dat er ooit iemand echt met ze meekijkt in de spreekkamer en ze een spiegel voorhoudt over hun functioneren. Professionals vinden dit soort intervisie vaak bedreigend en laten elkaar dus liever met rust. Het kan dus behoorlijk zoeken zijn in de GGZ. Kortom: Je bent niet je diagnose. Je bent veel meer, je bent uniek een persoon.

Hulp & Herstel

Uit balans raken door een kwetsbaarheid is knap ingewikkeld. Ervan herstellen is dat ook. Er is altijd een toekomst, herstellen kan. In het hoofdstuk Alles over Hulp en Herstel vertellen we je hier meer over.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Wil je PsychoseNet steunen?

Wordt donateur en help ons om mooie projecten te realiseren.