Veel gezochte termen

Wat is de herstelbeweging?

Wat is de herstelbeweging?

Wat is de herstelbeweging? Om te werken aan je herstel van perspectief kun je terecht bij een recovery college's en zelfregiecentra.

Wat is de herstelbeweging? Er is veel aanbod voor mensen die zelf aan hun herstel willen werken. Zo zijn er zelfregiecentra met werkgroepen zoals ‘Werken met eigen ervaring’ en de WRAP. Her en der in Nederland zijn er herstelcentra, recovery college’s en herstelwerkgroepen.

Herstel in de zin van herstel van perspectief

Naast het fysieke aanbod zijn er ook apps die kunnen bijdragen aan je herstelproces, zijn een signaleringsplan en de crisiskaart waardevolle tools en is er heel veel materiaal beschikbaar op internet, zoals hoopvolle en inspirerende herstelverhalen.

Recovery college’s

“Een psychose meemaken is een ingewikkelde zaak. Ervan herstellen ook. Na een een psychose is er altijd een toekomst, herstellen kan.

Om te werken aan herstel in de zin van herstel van perspectief heeft de persoon toegang nodig tot een goed uitgerust recovery college. Dit is een plek waar de persoon onder zijn demoralisatie uit kan komen en weer grip op het leven leert te krijgen, met herstel van perspectief.

Er zijn binnen recovery college’s leergroepen zoals WRAP, stemmenhorengroepen, medicatiemanagementgroepen, groepen rond ondragelijke lijden, retreats en andere activiteiten.

Om te werken aan ‘meedoen’ is het noodzakelijk dat de persoon toegang heeft tot herstelcoaching en jobcoaching die participatie op het gebied van wonen, werken, studie, welzijn, relaties en andere activiteiten bevorderen.

Social Holding

Social holding is een belangrijk concept dat vaak nodig is bij het leerproces rond psychosegevoeligheid. Het geheel aan ondersteuning dat iemand nodig heeft om zich staande te houden in de samenleving ondanks het feit dat het gedrag soms ‘anders’ is wordt Social holding genoemd.

Ook hoort bij social holding het kunnen uitvoeren van sociale experimenten op het gebied van leven, werken, wonen, opleiding, school, sport, ouderschap, gezinsleven — kortom alles wat nodig is om je ‘ding te kunnen doen’.

Recource groepen

Resourcegroepen spelen een belangrijke rol bij social holding. Vaak wordt dit aangevuld met de mogelijkheid van systematische implementatie van de crisiskaart, retreats, peer-supported open dialogue en FACT met opschaalbare mogelijkheden voor intensieve thuisbehandeling.

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen rond psychosegevoeligheid is een beginnende trend. Ondernemen is veel meer dan alleen maar winst maken. Steeds meer ondernemers willen met hun bedrijf bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en sociale problemen.

De GGZ probeert hier en daar samen te werken met sociaal ondernemerschap gericht op ‘winst’ in de vorm van participatie, verbinding en zingeving in een kader van psychisch lijden zoals psychosegevoeligheid. Dit is een beweging die hopelijk zal groeien de komende jaren.

Het is soms lastig om de juiste hulp te vinden

Je moet je er op voorbereiden dat op veel plekken in Nederland het complete palet aan hulpverlening moeilijk te vinden is. Medicatie en een regulier GGZ contact met een verpleegkundige is meestal wel te vinden.

De waarde van herstelomgevingen

Waar vaak veel behoefte aan is zijn herstelomgevingen als:

  • Een recovery college
  • Social holding
  • Herstelcoaching
  • Jobcoaching
  • Opleidingscoaching
  • Dagbesteding
  • Niet-farmacologische behandelingen
  • Peer-support
  • Wonen

En andere belangrijke elementen van behandeling en begeleiding.

“Waar het bij hulp en psychose om gaat is de persoon en zijn naasten bijstaan bij een persoonlijk en vaak moeilijk proces van leren om zoveel mogelijk ‘je ding’  te kunnen doen ondanks meer dan gemiddelde psychosegevoeligheid”.

De activiteiten van de GGZ (medische zorg) zijn niet goed afgestemd met de gemeente (sociale zorg)

Vaak zijn de activiteiten van de GGZ (medische zorg) niet goed afgestemd met de gemeente (sociale zorg) en ook zijn de activiteiten tussen de verschillende GGZ-instellingen vaak niet goed afgestemd. Ook werkt de GGZ vaak met specialistische zorglijnen zodat de behandeling van één persoon soms wordt uitgesmeerd over 3 verschillende zorglijnen, hetgeen niet goed werkt.

Werken met een ouderwets medisch ziektemodel

Ook zijn er nog hulpverleners die volgens een ouderwets medisch ziektemodel  willen werken (bijvoorbeeld gewichtig doen over de diagnose ‘schizofrenie’ alsof het echte kennis vertegenwoordigt) en niet gewend zijn om te opereren op basis van gelijkwaardigheid, ‘samen begrijpen’ en ‘samen beslissen’.

Niet zelden werken hulpverleners op hun eigen manier zonder dat er ooit iemand echt met ze meekijkt in de spreekkamer en ze een spiegel voorhoudt over hun functioneren. Professionals vinden dit soort intervisie vaak bedreigend en laten elkaar dus liever met rust. Het kan dus behoorlijk zoeken zijn in de GGZ.

Gelukkig zijn er plekken waar het allemaal goed loopt

In dit deel van PsychoseNet vertellen we je er meer over. Blader gerust door de pagina’s om informatie te vinden over het herstelproces met tips, tools, apps en herstelverhalen.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Wil je PsychoseNet steunen?

Wordt donateur en help ons om mooie projecten te realiseren.