Veel gezochte termen

Alles over hulp en herstel

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Recovery Colleges & herstelacademies

Pagina Recovery Colleges

Een herstelacademie is een plek waar mensen die ervaringen hebben met psychische problemen op allerlei manieren kunnen werken aan hun herstelproces; zonder druk en mét gelijkgestemden.

Anders dan bij een dagactiviteitencentrum, is een herstelacademie expliciet gericht op het stimuleren van leerprocessen en het ontwikkelen van de eigen identiteit. Daartoe ontwikkelt elke herstelacademie een eigen leerplan die uit diverse cursussen bestaat. Deze gaan bijvoorbeeld over het begrijpen van de binnenwereld, het ontwikkelen van levensvaardigheden, het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid en het versterken van het sociale netwerk.

Alle cursussen worden gegeven door ervaringsdeskundigen. Vaak zijn er naast het lesaanbod ook andere activiteiten mogelijk en is er ruimte voor ontmoeting.

Initiatieven vóór en dóór mensen met psychische problemen bestaan al langer

Deze initiatieven bestaan sinds de opkomst van de cliëntenbeweging in de jaren 70. Het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan deze initiatieven, ontwikkelde zich oorspronkelijk vooral buiten de kaders van de GGZ.

Tegenwoordig zien we dat concepten als zelfhulp, ervaringsdeskundigheid en peer support juist steeds meer onderdeel worden van de reguliere zorg. Dit heeft onder andere te maken met het groeiende besef binnen de GGZ dat ervaringsdeskundigheid en empowerment essentiële ingrediënten zijn bij het werken aan maatschappelijk en persoonlijk herstel.

Een initiatief dat de laatste jaren volop in de aandacht staat is de ‘herstelacademie’ (Recovery College)

De herstelacademie krijgt vanwege zijn verbindingen met de reguliere zorg, een veel nadrukkelijkere rol in het zorglandschap. Nog voordat de eerste herstelacademies in Nederland goed en wel van de grond waren gekomen, werd er in het visiedocument ‘Over de brug’ uit 2014 al gesproken over dé zorg van de toekomst. Anno 2020 is de herstelacademie in sommige regio’s, zoals bijvoorbeeld in Utrecht, een belangrijke en unieke aanvulling geworden van bestaand aanbod, waar elke dag velen gebruik van maken.

Enik Recovery College in regio Utrecht

Een van de bekendste herstelacademies in Nederland is Enik. Het centrale idee van Enik is een vrijplaats te creëren waar door middel van peer support en zelfhulp, deelnemers samen kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling en herstel.

Bij Enik komen verschillende activiteiten samen:

  • Een scholingsprogramma
  • Een sociaal trefpunt
  • Een retreatfaciliteit

Een retreatfaciliteit is een 5-daagse fulltime training, samen met andere deelnemers, inclusief maaltijden en overnachtingen. Het doel van deze training  is het doorbreken van dagelijkse patronen. Enik werkt met een 100% peers ideologie, dat wil zeggen dat alle activiteiten door en voor mensen met ervaringen in de psychiatrie zijn ontwikkeld.

Het succes van Enik

Het succes van Enik berust voor een groot deel op het feit dat al jarenlang gewerkt werd aan een herstelvisie binnen Lister (voormalig SBWU), met als leidende kracht Bureau Herstel: een groep ervaringsdeskundige medewerkers die zich bezighield met het organiseren van zelfhulpaanbod voor cliënten, het trainen en coachen van begeleiders, en het -vanuit ervaringsdeskundigheid- verbeteren van het zorgbeleid.

Vanuit deze traditie ontstond er in 2013 bij ‘Bureau Herstel’ en de Raad van Bestuur (RvB) het besef dat een initiatief als Enik nodig is om als vliegwiel te functioneren om binnen de hele organisatie de omslag naar herstelgericht werken te kunnen maken.

Vestigingen

Op 18 mei 2015 opende Enik de deuren van haar eerste vestiging in Hooggraven. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding op regionaal niveau met diverse vestigingen.

Hier vindt je een overzicht van de actuele locaties van Enik.

Ken je de mini-College’s van PsychoseNet al?

Bekijk PsychoseNet college’s over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow

Gerelateerd

Meer over

Lees ook