flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
Tips voor een prettig leven * PsychoseNet

Veel gezochte termen

Leven tijdens je herstel

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Leven tijdens je herstel

Pagina Leven

Als je net een heftige periode achter de rug hebt, kunnen dagelijkse bezigheden zoals het huishouden of onderhouden van vriendschappen een hele opgaven zijn. Structuur aanbrengen in je dagen is belangrijk voor je herstel. Lees hier een onze ’tips voor een prettig leven’.

Stel jezelf doelen

Na een psychotische periode is het belangrijk om weer structuur aan te brengen in je dagen. Wat normaal gesproken onbewust gebeurt, doe je nu tijdelijk bewust: je stelt doelen en maakt plannen op korte en lange termijn. Begin met kleine stapjes. Je bed opmaken kan in het begin al een hele klus zijn.

Ga na welke doelen je jezelf in het leven stelt. Grote en kleine, op korte en lange termijn. Een leefplan kan je helpen. Het bestaat uit vier hulpmiddelen om je wensen, doelen en plannen in kaart te brengen: de wensboom (wat zou ik willen?), de leefplankaart (wat is voor mij belangrijk?), het weekschema (hoe deel ik mijn tijd in?) en de doe-kaart (welke stappen wil ik zetten?).

Verzin een hobby

Heb je geen hobby? Hobby’s kunnen helpen om je energie kwijt te raken, om nieuwe energie op te doen of juist om te ontspannen. Een hobby kan een creatieve uitlaatklep zijn, en leiden tot nieuwe contacten. Als je er geen hebt kun je er één verzinnen.

Neem de volgende stappen:

1. Schrijf op wat je leuk vindt en wat je goed kunt en kijk of er een passende hobby bij is.
2. Zoek op internet naar hobbywebsites. Daar kun je inspiratie opdoen en hulp vragen aan anderen.
3. Probeer dingen uit. Als je op onderzoek uitgaat, vind je uiteindelijk vaak iets dat bij je past.

  • De website soChicken geeft praktische tips om je leven te verrijken
  • Hobbyhulp is een soort ‘Marktplaats’ voor mensen, bedrijven en organisaties die vrijetijdsactiviteiten willen aanbieden voor mensen die een nieuwe hobby zoeken. Neus er eens rond.

Versla je eenzaamheid

Je eenzaam voelen na een psychotische, manische of depressieve periode is niet bijzonder: het is normaal. Je bent een tijd uit de running geweest, en je systeem heeft een flinke klap gehad. Het kost tijd om daar bovenop te komen. Bovendien denk je misschien dat iedereen het aan je kan zien. Zorg dat je je niet teveel terugtrekt, hoe moeilijk dat soms ook is.

Bekijk de video over eenzaamheid na een psychose en de video over sociale angst als gevolg van psychose.

  • De website nieuwemensenlerenkennen.nl kan je helpen om nieuwe mensen te leren kennen bij jou in de buurt.
  • Hier vind je informatie over vriendschap, vrienden maken en vrienden houden.
  • Ervaringswijzer.nl is een online trefpunt voor psychisch kwetsbare mensen. Een plek waar je ervaringen kunt delen en met elkaar in contact kan komen.
  • Durf Jij Met Mij is een gratis ontmoetingssite voor mensen met psychische problemen. Op de site kun je zoeken naar nieuwe vrienden en een date of relatie.

Praktijkhuizen Ixta Noa
Ixta Noa is een innovatieve zorginstelling binnen GGZ en Verslavingszorg in Nederland. Ze werken met medewerkers die zelf hersteld zijn psychische problemen. In verschillende steden heeft Ixta Noa praktijkhuizen. Dat zijn laagdrempelige inloophuizen voor mensen met psychische problemen. Je kunt er andere mensen in dezelfde situatie als jij ontmoeten, en ervaringsdeskundigen die je vragen kunnen beantwoorden.

Relaties en intimiteit

Heb je problemen op het gebied van relaties en/of intimiteit, en wil jij (en eventueel je partner) begeleiding? De landelijke organisatie Korrelatie heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen met psychische problematiek en relatieproblemen. Je kunt mailen, bellen of chatten voor persoonlijk advies. Bekijk ook de site over gezinsproblemen van Korrelatie.

Op de website seksualiteit.nl vind je veel informatie, tips en oefeningen om te helpen bij vragen rondom seksualiteit en intimiteit.

Hulp bij opvoeden

Heb je kinderen? Soms kun je wel wat ondersteuning gebruiken. Of misschien zoek je antwoord op vragen over allerlei zaken die met opgroeien en volwassen worden te maken hebben. Opvoedondersteuners kunnen je daarbij helpen. Je kunt opvoedondersteuners bereiken via het Wijkopvoedpunt of via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Kijk ook eens op opvoeden.nl, een website met betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Ook het programma Positief Opvoeden, Triple P kan je helpen bij de opvoeding. Het geeft ouders praktische tips om met grote en kleine problemen in het gezin om te gaan.

Slim omgaan met geld

Op de website van het Nibud vind je uitleg over financiële tegemoetkomingen waarvoor je misschien in aanmerking komt, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Het Nibud geeft ook informatie over het persoonsgebonden budget (pgb). Doe de pgb-test om na te gaan of een persoonsgebonden budget iets voor jou is.

Met het geld dat je via een pgb ontvangt betaal je zelf je eigen zorgverlener. Je krijgt dus hulp van iemand die je zelf hebt uitgekozen. Iemand met wie het klikt, die precies de zorg levert die je nodig hebt, op de manier en op de tijd die je wilt. De regels rondom het pgb zijn trouwens ingewikkeld en de administratie is uitgebreid en ondoorzichtig. Veel budgethouders hebben behoefte aan ondersteuning. Per saldo kan je houvast bieden bij de pgb-papierwinkel.

Ook de Nationale Hulpgids helpt je de weg te vinden in het pgb systeem.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft je advies over zorgtoeslagen, WMO, pgb, kinderbijslag, etc.

Als je schulden hebt, kun je hulp krijgen bij de afdeling schuldhulpverlening van je gemeente, bij de Kredietbank en bij de afdeling maatschappelijk werk van je gemeente. Kijk op de site van de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK) kijken waar je in jouw gemeente terecht kunt.

Kom op voor je rechten

In de zorg gelden verschillende rechten en plichten voor cliënten en voor hulpverleners. Op de website van cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in de zorg vind je veel informatie over rechten en plichten in de zorg. Heb je hulp nodig bij de handhaving van je rechten? Zoek contact met een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), die is er om cliënten te ondersteunen en te adviseren.

Het kan zijn dat je te maken hebt met een gedwongen opname in een instelling. Op de site dwangindezorg.nl lees je alles over dwang en drang bij psychische problemen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) stelt dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving, ook mensen met belemmeringen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Bekijk een nuttige handreiking over de WMO. Ook op de website van Zorgbelang Nederland staat goede informatie voor cliënten in de ggz.

Heb je vragen of klachten over de geestelijke gezondheidszorg? De website meldjezorg.nl is het aanspreekpunt voor cliënten in de GGZ en hun familie.